1. Home
  2. > Kenniscentrum
  3. > Kenniscentrum
Blogs

Is uw organisatie klaar voor Demand Side Response?

Demand Side Response biedt vele voordelen. In deze blog kijken we specifiek naar het bijdragen aan een stabieler stroomnet. Lees hiervoor ook onze whitepaper.

Het inzetten van Demand Side Response ter bijdrage aan een stabieler energienet is in het buitenland al in meerdere grote projecten succesvol.

Maar hoe zit dit in Nederland? Kan dat hier überhaupt wel? Zijn er voorwaarden voor bedrijven om hieraan deel te nemen? Deelname aan Demand Side Response, ook wel bekend als 'flexibel vermogen' met Centrica Business Solutions biedt vele voordelen. In dit artikel kijken we specifiek naar het bijdragen aan een stabieler stroomnet en laten we voordelen als een lagere energierekening of concurrentievoordeel even buiten beschouwing. Lees hiervoor onze whitepaper waarin we uitgebreid ingaan op alle voordelen van DSR.

De stabiliteit van het net staat onder druk

Netbeheerders hebben steeds meer moeite om de balans tussen vraag en aanbod op het stroomnet te handhaven. Doordat we overstappen van fossiele brandstoffen naar bijvoorbeeld zonne- en windenergie, ontstaat er meer en meer onbalans en congestie op het net. Het is namelijk lastig te voorspellen wat de opbrengst uit zon en wind is. De vraag naar elektriciteit stijgt echter continu: denk maar aan alle (slimme) apparatuur die we gebruiken of elektrische auto’s.

Dankzij de inzet van flexibel vermogen aangeleverd door bedrijven, kan de netbeheerder de stabiliteit van het net versterken. Momenteel is ook in Nederland de vraag groot naar bedrijven die hun vermogen hiervoor willen inzetten. Via geautomatiseerde systemen kunnen tal van bedrijven samen een reservemarkt vormen waar in geval van een tekort of juist overschot van energie op het net een beroep op kan worden gedaan. Centrica Business Solutions gebruikt hiervoor het 24/7 energiebeheerplatform FlexPond®.

In het buitenland zijn al diverse voorbeelden beschikbaar van samenwerkingen tussen netbeheerders en bedrijven, bijvoorbeeld in het Belgische Terhills. Ook in Nederland is de technologie voorhanden en de vraag vanuit de netbeheerder groot.

Snel starten met Demand Side Response is mogelijk

Nederland is dus klaar voor DSR, hoe zit dat met uw bedrijf? Allereerst is het goed om te weten dat bedrijven uit verschillende sectoren kunnen deelnemen, of dat nu al doen. Denk bijvoorbeeld aan de (maak)industrie, glastuinbouw, leisure, grote kantoorcomplexen of zon- en windparken. Om te starten, is het belangrijk om te identificeren waar het flexibel vermogen in uw bedrijfsprocessen zit. Dat verschilt per bedrijf of organisatie. In een flex-audit wordt dit onderzocht, waarna u snel kunt starten met het ondersteunen van het net.

Whitepaper Demand Side Response, een duurzame voorsprong op de concurrentie