Privacybeleid

1. Distributed Energy & Power en uw gegevens

Centrica Business Solutions is een onderdeel van de Distributed Energy and Power-business van Centrica nv (afgekort als ‘DE&P’). De gegevensbeheerder is Centrica Business Solutions B.V.

Deze privacyverklaring licht uw rechten toe en hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken. Aan bod komen de verwerkingsactiviteiten van DE&P, de doelstellingen van die activiteiten en de rechtsgronden waarop DE&P zich baseert om ze uit te voeren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens die wij bijhouden over individuen (zoals bedrijfsdirecteuren of de contacten bij zakelijke accounts), met inbegrip van eenmanszaken en partners. Ze is niet van toepassing op de informatie die we bijhouden over bedrijven en andere juridische entiteiten.

Af en toe passen we deze privacyverklaring aan, zodat ze nauwkeurig en actueel blijft. Elke wijziging verschijnt op deze pagina. Als we belangrijke aanpassingen doorvoeren, brengen we u daarvan op de hoogte.

U kunt contact opnemen met Centrica’s verantwoordelijke voor gegevensbescherming via een brief aan: The Data Protection Officer, Centrica Plc, Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire, SL4 5GD, Verenigd Koninkrijk.

Een e-mail sturen gaat ook, naar privacy@centrica.com.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Dit zijn de persoonsgegevens die we van onze klanten verzamelen:

 • uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account: informatie waarmee we u rechtstreeks kunnen bereiken, zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de adressen die gekoppeld zijn aan uw zakelijke account of bestelling.
 • de uitoefening van uw rechten: als u uw rechten uitoefent op grond van de relevante wetgeving rond gegevensbescherming, houden we dat bij. En we bewaren ook onze reactie.

U bent niet verplicht om ons de bovenstaande persoonsgegevens te bezorgen. Weet wel: als u dat niet doet, is het mogelijk dat u onze producten of diensten niet kunt kopen. Of dat u onze producten niet optimaal kunt gebruiken.

3. Waarvoor gebruiken we uw gegevens en waarom?

We verwerken uw gegevens v omdat we er een legitiem belang bij hebben

Deze persoonsgegevens verwerken we omdat we er een legitiem belang bij hebben. Het gaat om de volgende categorieën:


REDEN OF DOEL GEBRUIKTE PERSOONSGEGEVENS

Nagaan welke producten of diensten u mogelijk interesseren. Om bijvoorbeeld de regionale demografie te begrijpen, om aanbiedingen af te stemmen op de behoeftes van klanten en om trouwe klanten te belonen. Dat betekent ook dat we uw gegevens matchen met de gegevens die we krijgen van andere bedrijven.

- Uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account

Direct marketing. Gaf u geen uitdrukkelijke toestemming om direct marketing te ontvangen? Dan sturen we u alleen directmarketingmateriaal waar de wet dat toestaat. Let wel: we sturen u nooit directmarketingcommunicatie als u ervoor koos om die niet te krijgen.

- Uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account

Informatie rapporteren aan het management

- Uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account

Bescherming van onze medewerkers

- Uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account

Bescherming van onze inkomsten

- Uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account

Trainingen voor onze medewerkers

- Uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account

Onze data nauwkeurig en relevant houden

- Uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account

Voor de vaststelling, uitoefening of bescherming van juridische claims

- Uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account
- Uw rechten uitoefenen

Om politiediensten te helpen

- Uw contactgegevens en de contactgegevens van de mensen die gelinkt zijn aan uw zakelijke account

Waar we uw gegevens verwerken zodat men u niet kan identificeren

De persoonsgegevens die we van u bewaren, kunnen we altijd anoniem maken en samenvoegen (zodat niemand u kan identificeren). Zulke anonieme en samengevoegde gegevens gebruiken we voor uiteenlopende doelen, waaronder: IT-systemen testen, onderzoek, data-analyse, website en apps verbeteren en nieuwe producten en diensten ontwikkelen.

4. Waar halen we uw gegevens vandaan?

We halen persoonsgegevens uit verschillende bronnen, waaronder:

 • rechtstreeks van u: wanneer u een account bij ons aanmaakt, onze producten of diensten koopt, informatie verstrekt via onze websites of apps, formulieren invult die u van ons krijgt, een klacht indient, uw rechten uitoefent, ons opbelt, mailt of op een andere manier met ons communiceert.
 • onze website en mobiele applicaties: we verzamelen info over hoe u die gebruikt en over de toestellen waarmee u zich met onze website en apps verbindt
 • andere bedrijven waarmee we samenwerken: zij geven ons informatie waarmee we u beter matchen met onze producten en diensten. Denk bijvoorbeeld aan:
  • bedrijven in dezelfde bedrijfsgroep als wij: zij kunnen ons relevante info geven over de producten en diensten die u bij hen kocht.

5. Met wie delen we uw gegevens?

We delen uw gegevens met de volgende partijen:


WIE VOORBEELDEN

Bedrijven in dezelfde bedrijfsgroep als wij

Ons moederbedrijf, Centrica nv

Eender welke partij, als u uw toestemming gaf

Eender welk bevoegd orgaan van de uitvoerende, wetgevende of rechterlijke macht, of een andere bevoegde derde partij

Bedrijven die ons helpen om ons bedrijf te runnen, die onze IT-infrastructuur ondersteunen en die ons meer inzicht geven in onze klanten

- Salesforce
-Accountants, adviseurs, juridische vertegenwoordigers en gelijkaardige personen

Potentiële kopers van ons bedrijf

6. Internationale overdracht van uw persoonsgegevens

Centrica Business Solutions maakt deel uit van een wereldwijde organisatie. Net als andere gelijkaardige organisaties, werken we samen met derden in andere landen. Zij helpen ons om ons bedrijf te runnen. Het gevolg: persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven tot buiten de landen waar wij en onze klanten gevestigd zijn, met inbegrip van landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en landen zonder wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens. Daarom hebben wij er alles aan gedaan om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen. En ervoor te zorgen dat alle overdrachten buiten de EER gebeuren op een wettelijke manier. Dragen we persoonsgegevens over aan een land buiten de EER dat volgens de Europese Commissie (EC) onvoldoende bescherming biedt aan zulke gegevens? Dan stellen we voor die overdrachten een overeenkomst op die de eisen voor overdracht van persoonsgegevens buiten de EER respecteert. Bijvoorbeeld met de door de EC goedgekeurde contractuele standaardclausules.

7. Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om de verwerkingsdoelstellingen te bereiken.

8. Wat zijn uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens?

Mogelijk hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens:

 • het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verzamelen, hoe we ze gebruiken en waar we ze halen als we ons beroepen op andere bronnen;
 • het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we over u bezitten;
 • het recht om onnauwkeurige persoonsgegevens die we over u bezitten te corrigeren;
 • het recht om in bepaalde situaties te verzoeken dat we uw persoonsgegevens blokkeren of wissen;
 • het recht om te verzoeken dat we elementen van uw gegevens overdragen aan u of aan een andere dienstverlener;
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) wanneer we een legitiem belang (zie sectie 3) hebben, maar uw rechten die van ons overtreffen om redenen die betrekking hebben op uw persoonlijke situatie (en die u aan ons moet uitleggen), (2) wanneer we ze verwerken voor directmarketingdoeleinden of (3) omdat we op een geautomatiseerde manier beslissingen nemen die een juridisch of even ernstig gevolg voor u hebben;
 • het recht om uw toestemming in te trekken aan de verwerkingsactiviteiten onder sectie 3, die we alleen uitvoeren met die toestemming.

In uitzonderlijke omstandigheden mag u zich alleen maar op enkele van deze rechten beroepen. Of het om zo’n situatie gaat, hangt af van de rechtsgrond waarop we ons baseren om uw persoonsgegevens te verzamelen.

Wilt u een van de bovenstaande rechten uitoefenen? Of hebt u een vraag? Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

9. Contact

Hebt u privacygerelateerde vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Centrica’s verantwoordelijke voor gegevensbescherming, via een brief aan The Data Protection Officer, Centrica Plc, Millstream, Maidenhead Road, Windsor, Berkshire, SL4 5GD, Verenigd Koninkrijk.

Of mail privacy@centrica.com.

Bent u ontevreden over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Dan kunt u altijd een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsverantwoordelijke. We zouden het wel fijn vinden als u eerst met ons contact opneemt. Zo geeft u ons de kans om zelf uw klacht te verhelpen.
 

Versie 1.1. Maart 2020

Abonneer u op Centrica Business Solutions

Meld u aan om onze driemaandelijkse nieuwsbrieven te ontvangen:

 • Updates over netto nul, duurzaamheid, koolstofarm en hernieuwbare energie
 • Inzichten in onze energieoplossingen en de bredere energiemarkt
 • Ons laatste nieuws, webinars, podcasts en evenementen

Door een formulier in te vullen, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door Centrica Business Solutions zoals beschreven in het Privacybeleid. Centrica Business Solutions stuurt u regelmatig een nieuwsbrief en ander marketingmateriaal waarvan wij denken dat het voor u relevant is. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden.