Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
News post

Centrica Business Solutions en LRM bevoorraden als eersten de secundaire reserve van Elia dankzij batterij-installatie in Terhills

Een nieuwe stap naar de openstelling van de verschillende elektriciteitsmarkten naar decentrale duurzamere alternatieven voor gascentrales.

Op vrijdag 30 oktober 2020 hebben Centrica Business Solutions en LRM een tweede belangrijke stap gezet om met batterijen het elektriciteitsnet te ondersteunen.  In het huidige energiesysteem met intermitterende elektriciteitsproductie en fluctuerende vraag naar elektriciteit ontstaan onevenwichten, dankzij de batterij-installatie van Terhills NV, een dochtervennootschap van de Limburgse investeringsmaatschappij LRM, kan Centrica het net goedkoper ondersteunen dan elektriciteitscentrales zonder het uitstoten van CO2.  De batterij absorbeert namelijk elektriciteit wanneer er een teveel is en injecteert dit terug op het net bij tekorten.  Concreet heeft Centrica samen met Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, de eerste fase van de procedure voor de prekwalificatie van de secundaire reserve afgerond voor de batterij die zij in naam van Terhills NV beheert.  

In mei 2018 hadden LRM en Centrica Business Solutions al een eerste mijlpaal bereikt door als eerste bedrijf een 18 MW Tesla-batterij te valoriseren in een 32 MW “virtuele elektriciteitscentrale” binnen de Primaire Reserve op de site van Terhills. Deze Primaire Reserve maakt het mogelijk om de netfrequentie ononderbroken in balans te houden, wat noodzakelijk is voor de stabiliteit van het net. De batterij werkt als een buffer en maakt het mogelijk om elektriciteit te injecteren of te absorberen van het net. Centrica bevestigt opnieuw haar positie als pionier in de flexibiliteitsmarkt door als eerste aggregator van flexibiliteit een batterij nu ook te gebruiken in de secundaire reservemarkt die onlangs door Elia werd geopend. De Secundaire Reserve neemt het over van de Primaire Reserve wanneer deze door langdurige pieken in het elektriciteitsverbruik of -productie wordt uitgeput. Dit betekent dat de batterij niet enkel de frequentie van het elektriciteitsnet ondersteunt maar ook het net bij langdurige onbalans tussen elektriciteitsproductie en vraag terug in evenwicht brengt.  De grote uitdaging is dat de Secundaire Reserve veel energie-inhoud vergt. Centrica lost dit innovatief op door de batterij te combineren met industriële flexibiliteit die het van de batterij overneemt wanneer de batterij leeg dreigt te raken.

Deze nieuwe 'virtuele energiecentrales op batterijen' zullen in België verder ontwikkeld worden. Ze bieden een rendabel, efficiënt en ecologisch alternatief dat zich perfect aanpast aan de real-time balans van het elektriciteitsnet, maar ook - in geval van extreme noodzaak - om uitzonderlijke piekverbruiksduur te dekken. Deze alternatieven stoten geen CO2 uit en vertegenwoordigen een veel lagere investeringskost.
Arno van Mourik, Directeur Centrica Business Solutions International

Dankzij deze prekwalificatie zetten LRM en Centrica de door Elia ingezette beweging voort om de verschillende elektriciteitsmarkten geleidelijk aan open te stellen voor vraagbeheer.  Tot enkele jaren geleden waren de Balancing-reserves van Elia alleen toegankelijk voor conventionele aardgascentrales. Ondertussen zijn batterijen goed voor 30% van de primaire reserve. Arno van Mourik (Directeur Centrica Business Solutions International) legt uit: "Deze nieuwe 'virtuele energiecentrales op batterijen' zullen in België verder ontwikkeld worden. Ze bieden een rendabel, efficiënt en ecologisch alternatief dat zich perfect aanpast aan de real-time balans van het elektriciteitsnet, maar ook - in geval van extreme noodzaak - om uitzonderlijke piekverbruiksduur te dekken. Deze alternatieven stoten geen CO2 uit en vertegenwoordigen een veel lagere investeringskost.” Ze passen ook perfect in het kader van een capaciteitsvergoedingsmarkt, waarover het Parlement vorig jaar heeft gestemd en waarvan de uitvoering - als de Europese Commissie het toestaat - in oktober volgend jaar wordt verwacht. Dankzij het slim aansturen van batterijen gecombineerd met industriële flexibiltiet kan Centrica langer periodes overbruggen, zij het dan zonder CO2 uitstoot in tegenstelling tot gascentrales.  Studies van de Europese Commissie bevelen trouwens opslag aan als een geschikte technologie voor een capaciteitsvergoedingsmarkt.

Zo stelt Centrica Business Solutions ook haar jarenlange expertise in elektriciteitsopslag op basis van batterijvalorisatie op alle elektriciteitsmarkten die openstaan voor vraagbeheer ten dienste van LRM. Die expertise is gebaseerd op een tiental grote industriële batterijen die samen met flexibiliteit van meer dan honderd industriële verbruikers verschillende virtuele elektriciteitscentrales vormen zowel op de Belgische markt als op andere markten waar Centrica Business Solutions actief is.  Het grootste batterijproject dat Centrica Business Solutions aanstuurt is de 49 MW batterij in Roosecote in Engeland. Het expertisecentrum van Centrica Business Solutions voor batterijen en aansturen van industriële processen bevindt zich in Antwerpen waar een team van ingenieurs en wiskundigen de modellen en algoritmes ontwikkelen voor de landen waar Centrica Business Solutions actief is.  Arno van Mourik: "De volgende stap is om volgend jaar de volgende markt die door Elia voor de residentiële consument wordt ontwikkeld rendabel te maken. Centrica zal de netbeheerder kunnen voorzien van een elektriciteitscentrale bestaande uit ongeveer 100 accu's van enkele kilowatt die in particuliere woningen zijn geïnstalleerd, gekoppeld aan elektrische ketels en kleine gedecentraliseerde warmtekrachtkoppelingseenheden.

 

We blijven pionierswerk verrichten met het batterijpark op Terhills, samen met onze energiepartner Centrica. In 2018 werden de 140 Tesla Powerpacks, goed voor 18 megawatt vermogen, als eerste ingeschakeld in de primaire reserve van Elia. Vandaag schrijven we samen opnieuw geschiedenis door de batterijen deels ook te gebruiken in de secundaire reservemarkt die onlangs door Elia werd geopend. Het is een extra manier om het investeringsproject te rentabiliseren en om de grenzen van de technologie te verleggen.
Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM

Tom Vanham, Algemeen Directeur LRM: “We blijven pionierswerk verrichten met het batterijpark op Terhills, samen met onze energiepartner Centrica. In 2018 werden de 140 Tesla Powerpacks, goed voor 18 megawatt vermogen, als eerste ingeschakeld in de primaire reserve van Elia. Vandaag schrijven we samen opnieuw geschiedenis door de batterijen deels ook te gebruiken in de secundaire reservemarkt die onlangs door Elia werd geopend. Het is een extra manier om het investeringsproject te rentabiliseren en om de grenzen van de technologie te verleggen.” LRM investeert actief in innovatieve klimaatinvesteringsprojecten, vanuit een uitgesproken duurzaamheidsfocus in haar investeringen, met de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) als kompas. In oktober mocht LRM voor haar duurzaamheidsinspanningen het officiële “SDG Pioneer-certificaat” van UNITAR, het United Nations Institute for Training and Research, in ontvangst nemen.

Over Centrica Business Solutions

Centrica Business Solutions, onderdeel van Centrica plc, is een internationaal energie- en dienstverleningsbedrijf met kantoren in onder andere Noord-Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Europa, waaronder Antwerpen en Uithoorn. Centrica Business Solutions heeft als doel om energie oplossingen te leveren die in de veranderende behoeften van klanten voorzien en biedt geïntegreerde energieoplossingen voor bedrijven en andere grote energiegebruikers. Hierbij worden decentrale energietechnologieën gecombineerd met diverse commerciële opties om prestaties en kostenbeheer te verbeteren, vermindering van CO2-uitstoot te stimuleren, veerkracht te versterken en groeikansen te creëren. In de Benelux is Centrica Business Solutions actief in diverse sectoren, zoals de glas- en tuinbouw, gezondheidszorg, industrie, detailhandel, transport, vrije tijd en publieke sector en tevens de grootste gecertificeerd leverancier van MTU wkk’s in Europa.

Over LRM NV

LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. We zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. Onze financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem.

Meer informatie

Neem contact op via:

centricabusinesssolutions.NL@centrica.com