Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
News post

Wereldbank bezoekt Vlaams batterijproject

De technologie van Centrica Business Solutions, krijgt erkenning van het hoogste niveau. Op 17 juni bracht een delegatie van de Wereldbank een bezoek aan haar batterijproject op de Terhills-site in Dilsen-Stokkem.

Technologische oplossingen voor energietransitie en een nieuwe energiemarkt

De technologie van Centrica Business Solutions, krijgt erkenning van het hoogste niveau. Op 17 juni bracht een delegatie van de Wereldbank - 's werelds grootste instituut voor ontwikkelingssamenwerking - een bezoek aan haar batterijproject op de Terhills-site in Dilsen-Stokkem.

Het batterijproject beslaat 1500 m² en telt 140 grote batterijen, goed voor 18 megawatt vermogen. De energie die in deze batterijen wordt opgeslagen is gegarandeerd duurzaam, afkomstig van zonne- en windenergie. De batterijen zijn officieel ingeschakeld in de primaire reserve van Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet. Ze worden door Demand Side Response (DSR) slim gecombineerd met andere industriële verbruikers in één grote virtuele centrale om onevenwichten op het elektriciteitsnet te vermijden. De energietechnologie van Centrica biedt een duurzaam alternatief voor het inschakelen van gascentrales om het elektriciteitsnet uit te balanceren. Het project is een van de grootste batterijen in Europa die deelnemen aan de primaire reserve. Het project kwam tot stand in samenwerking met de Limburgse investeringsmaatschappij LRM.

De meest geavanceerde virtuele energiecentrale ter wereld

Internationale erkenning

De interesse van de Wereldbank past in haar ambitie om het komende jaar 1 miljard euro te investeren in energieopslagprojecten. Daarom bekijkt de Wereldbank toonaangevende projecten inzake energieopslag, om deze vervolgens te kunnen uitrollen en financieren in ontwikkelingslanden. Naast vertegenwoordigers van de Wereldbank bestaat de delegatie ook uit experts uit Afrikaanse, Zuid-Amerikaanse en Aziatische landen die interesse hebben in nieuwe oplossingen voor energieopslag.

Energietransitie creëert nieuwe sector

Centrica Business Solutions specialiseert zich in het ontwikkelen en realiseren van oplossingen om de energietransitie waar te maken. De focus ligt daarbij op decarbonisatie, decentralisatie en digitalisering. De expertise en technologie van Centrica Business Solutions, pionier in energieopslag, zet de energietransitie om in de praktijk en geeft de energiemarkt van de toekomst mee vorm. De interesse van de Wereldbank toont ook aan hoe het pionierswerk van Centrica Business Solutions een nieuwe economische sector creëert, met wereldwijd potentieel.

Whitepaper Demand Side Response, een duurzame voorsprong op de concurrentie

Meer informatie

Neem contact op via:

centricabusinesssolutions.NL@centrica.com