Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Dame die omlaag kijkt naar betonnen traptreden.

Vijf praktische tips voor een betere operationele efficiency

In de snelle zakenwereld van vandaag weten alleen de meest wendbare bedrijven te slagen. Daarom is het zo belangrijk om de activiteiten te stroomlijnen en afval te verminderen.

IoT-technologieën (het 'Internet of Things') geven een stem aan elk onderdeel van de activiteiten en bieden managers de hulpmiddelen die ze nodig hebben om echt te begrijpen wat er speelt.

Speel het slim en op de juiste manier

Operationele efficiency optimaliseren is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Het vergt methodische planning, enorme inspanningen en creatief denkwerk om te investeren op de juiste plaatsen en op de juiste manieren om echte zakelijke waarde te creëren. Hier zijn vijf tips om u te helpen op duurzame wijze de operationele efficiency te verbeteren en uw organisatie te positioneren voor succes:

1. Stel meetbare doelen en houd voortdurend de voortgang bij

Het verbeteren van de operationele efficiency is een breed concept met kansen in alle facetten van het productieproces. Om tot een begrijpelijke strategie te komen, moet u uw doelen in meetbare criteria vatten en aan de hand daarvan telkens uw voortgang meten. Als een fabrikant zich bijvoorbeeld vooral op efficiency in het productieproces richt, kunnen meetbare doelen zaken omvatten zoals een grotere machine-output als functie van de tijd (widget per uur), een hogere output naar inputratio, en een kortere uitvaltijd voor onderhoud.

Wanneer uw organisatie duidelijke benchmarks heeft, is het gemakkelijk om te herkennen wanneer er iets mis is. In het geval van de fabrikant kan het zijn dat als de output laag is en een bepaalde machine verhoogde uitval ondervindt, het hele productieproces door onderhoudskwesties wordt belemmerd. De oplossing? Het gebruik van draadloze sensoren en bijbehorende software om u te informeren over wanneer en waar precies zulke storingen dreigen te ontstaan, zodat u een efficiënt en effectief onderhoudsregime op maat voor dit bedrijfsproces kunt instellen.

2. Geef prioriteit aan on-demand-toegang tot informatie

Kennis is macht. De operationele poortwachters van uw organisatie moeten on-demand- en on-condition-toegang tot zowel streaming als historische informatie hebben – samen met de visualisatiesoftware die nodig is om de gegevens snel te kunnen interpreteren. Hoe meer context er is en hoe bruikbaarder de gegevens waar uw managers toegang toe hebben, des te beter onderbouwd hun analyse en probleemoplossing worden.

Meten en tracering van voortgang is alleen mogelijk wanneer beslissers toegang hebben tot informatie met context. Met IoT-technologieën hebben alle relevante belanghebbenden altijd en overal toegang tot de gegevens die van belang zijn. Als we opnieuw naar onze fabrikant kijken, kunnen gegevens die door IoT worden verzameld realtime worden toegepast om belangrijke bedrijfsdoelen te behalen.

Van de fabrikant stappen we over naar de detailhandel. Energie is een van de grootste uitgaven voor detailhandels. Met een in context geplaatste informatiestroom naar een centrale hub kunnen detailhandelbedrijven beter begrijpen waar hun belangrijkste energieverbruik optreedt, een strategie formuleren voor het verminderen van verspilling, en waar mogelijk belasting verplaatsen.

Detailhandelbedrijven kunnen bijvoorbeeld IoT inzetten (via slimme sensoren) om realtime meldingen van energieverspilling te krijgen, profielen van ideaal energieverbruik genereren voor elk apparaat dat in gebruik is, belastingen beheren op een manier die het best is voor het elektriciteitsnet en economisch het voordeligst, en belangrijke afwijkingsdrempels bepalen om een oogje te houden op pieken en dalen.

Gewapend met deze informatie krijgen detailhandelbedrijven een organisatiebreed overzicht van waar energie-uitgaven een te grote belasting vormen op de middelen. En dat is waar de echte optimalisatie van bedrijfsprocessen begint.

3. Zorg voor zowel een granulair als een panoptisch perspectief

Het handhaven van tegelijkertijd een granulair en een panoptisch perspectief is van cruciaal belang voor de operationele efficiency. Dit betekent gedetailleerder kijken naar de onderdelen van uw bedrijf zonder hun samenhang en het grotere plaatje van het gehele bedrijf uit het oog te verliezen.

Voor u als fabrikant betekent dat leiding geven aan uw bedrijf met aandacht voor detail en u tegelijk voortdurend bewust zijn van hoe al die details met elkaar verbonden zijn en samenhangen. Het is net zo makkelijk om volledig op te gaan in de cijfers op een spreadsheet als het is om ze volledig te negeren. Aan allebei deze neigingen mag u niet toegeven. Uw doel moet zijn om vertrouwd te worden met al uw bedrijfsgegevens op een zo gedetailleerd mogelijk niveau zonder de bredere context uit het oog te verliezen. Dit betekent onderkennen dat de verschillende apparaten in een montagelijn op zichzelf niet meer of minder belangrijk zijn dan een radertje binnen de grotere operationele machine.

Voor de detailhandel betekent dat niet alleen het herkennen van afzonderlijke energiebesparingsmogelijkheden, maar ook juist het gebruikmaken van de gegevens door deze in hun bredere context te plaatsen. Hierdoor wordt het mogelijk om met succes breed opgezette strategieën te formuleren. Geautomatiseerde meldingen helpen de detailhandel met het uitvoeren van preventief onderhoud aan hun systemen – net als de fabrikant – en zo het langzame, gestage verlies van kostbare euro's door verborgen operationele inefficiënties voorkomen.

4. Optimaliseer de activiteiten van nu terwijl u zich voorbereidt op de toekomst

Het is zeker prijzenswaardig om uw organisatie te analyseren met het doel de huidige activiteiten te stroomlijnen, maar dat is alleen nuttig als u ook bereid bent om op dat werk voort te bouwen. Wat vandaag goed is voor de operationele efficiency is slechts de basis voor morgen. Uw organisatie zou eigenlijk de immense hoeveelheid gegevens die u verzamelt moeten aanwenden om meer en bruikbaardere inzichten in uw bedrijfsvoering te verkrijgen.

Laten we teruggaan naar onze fabrikant, die nu begrijpt dat een defect apparaat de algehele productiviteit omlaag heeft gebracht en de energie- en onderhoudskosten over de hele linie heeft verhoogd. Zijn beslissing om de machine te upgraden was verstandig om de huidige activiteiten te optimaliseren, maar daarbij is het essentieel om na te gaan hoe de nieuwe aanwinst in het grotere productie-ecosysteem past, en om toekomstige acties te ondernemen op basis van die informatie.

Bijvoorbeeld: de output is gestegen, maar dat is het energieverbruik ook. De logische conclusie is dat deze machine meer stroom trekt dan de oude, maar ook meer werk verzet. Een energiebeheerplan op basis van IoT-inzichten kan bij deze nieuwe zorg helpen en beslissers kunnen aan de hand daarvan acties plannen.

Bij elke verandering in uw bedrijfsactiviteiten, zelfs de broodnodige die ongetwijfeld de efficiency ten goede komen, ontstaan een nieuwe context en nieuwe inzichten. U voorbereiden om hiermee aan de slag te gaan en zorgen voor een aanpasbare strategie helpt organisaties bij het optimaliseren, niet alleen vandaag, maar ook voor de toekomst.

5. Automatiseer in aanmerking komende bedrijfsactiviteiten

Tot slot speelt automatisering een grote rol bij operationele efficiency. De meeste organisaties begrijpen nu wel hoe ze hun gebouwautomatiseringsystemen moeten gebruiken. Automatisering speelt echter een veel grotere rol.

Een belangrijk voorbeeld is geautomatiseerde meldingen. Als er iets vreemd of abnormaal lijkt, laten de geautomatiseerde systemen dat weten aan de belanghebbenden. In veel gevallen gaat het hierbij om gebeurtenissen op het niveau van elektronische schakelingen die menselijke operators pas zouden hebben herkend als de productiviteit erdoor werd geraakt.

In ons voorbeeld van de fabrikant kan een geautomatiseerd systeem menselijke gebruikers informeren over energiepieken in bepaalde delen van het systeem en zo hun aandacht vestigen op mogelijke problemen nog voordat deze zich voordoen.

Een extreem voorbeeld is een geautomatiseerde uitschakeling van de fabriek in geval van nood. Laten we zeggen dat die energiepieken een gevaarlijk niveau bereiken dat ook daadwerkelijk kan resulteren in de vernietiging van essentiële middelen binnen het systeem. Een geautomatiseerde omgeving kan de kritieke storing detecteren en de werkzaamheden staken vóór de schade kan worden toegebracht.

Een rapport met context kan menselijke operators helpen om het probleem op te lossen voordat de activiteiten weer worden hervat. Natuurlijk zou dit een deuk slaan in de productiviteit, maar het zou de forse investering voorkomen die nodig is bij reparaties aan kritieke infrastructuur na een rampzalige gebeurtenis. Onze fabrikant kan met een gerust hart gaan slapen, in de wetenschap dat IoT-oplossingen op microniveau bezig zijn met het verzamelen van de gegevens die nodig zijn om de fabriek te beschermen en erin te investeren.

Uw perspectief

Elk van deze tips is niet haalbaar op deze diepte of breedte zonder IoT-sensoren en lerende machines. Met een beetje investering in slimme monitoringssystemen voor energie en bedrijfsmiddelen liggen de inzichten die uw organisatie nodig heeft om de operationele efficiency te vergroten, binnen handbereik.

De IoT-revolutie is begonnen, maar is ook nog in ontwikkeling. Voor moderne, concurrerende bedrijven is het een absolute must om daar nu in mee te gaan nu het nog een concurrentievoordeel oplevert in plaats van dat het iets is wat iedereen al heeft.