Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Resort - met ligstoelen en zwembad.
Detailhandel

Hotels hebben energiebeheeroplossingen nodig

Energie-efficiency is altijd al een prioriteit geweest voor de hotelbranche, maar die prioriteit heeft nu een nieuwe urgentie.

Dit zal geen verrassing zijn, aangezien energiekosten na personeel de grootste kostenpost voor de hotelbranche vormen. Elektriciteitsgebruik vormt zestig tot zeventig procent van de energie- en waterkosten van een gangbaar hotel, wat neerkomt op zo'n zes procent van de totale bedrijfskosten.

Vorig jaar betaalde de Las Vegas-gamegigant MGM Resorts International een boete van $86 miljoen om zijn contract met het lokale energiebedrijf Nevada Power te kunnen verbreken en groenere energie te kunnen inkopen op de groothandelsmarkt. In een brief aan de staatscommissie voor openbare nutsvoorzieningen legde het bedrijf uit:

"Het is ons doel om de belasting van MGM op het milieu te verminderen door het gebruik van energie terug te dringen en proactief op zoek te gaan naar duurzame energiebronnen. Ons voornemen wordt nog versterkt door de toenemende vraag van klanten naar duurzame bestemmingen."

Feit is dat tot voor kort hotels, resorts en casino's niet over de gegevens of technologie beschikten die nodig zijn om belangrijke verbeteringen in hun energieverbruik aan te brengen. Dat is niet langer het geval, doordat er in de hotelbranche een nieuw speelveld voor energie-efficiency en operationeel rendement is ontstaan.

Kort gezegd zijn operationele inefficiënties inherent aan de horizontale dienstenintegratiestructuur die zo gebruikelijk is in de hotelbranche.

Naast accommodatie bieden hotels gewoonlijk restaurants en bars, spa's en fitnesscentra, sportvoorzieningen, wasserijfaciliteiten, casino's, cadeauwinkels en andere diensten op hun locatie. Deze afzonderlijke bedrijfseenheden maken allemaal gebruik van gemeenschappelijke energiebronnen waarvoor niemand rechtstreeks verantwoordelijk is. Dit maakt het besparen van energie veel moeilijker en minder waarschijnlijk, laat staan dat de energie op een slimme en morele manier wordt beheerd.

Omdat elk van deze kleinere bedrijfseenheden vanwege de hotelgasten een vast klantenbestand heeft, is er weinig concurrentie en weinig motivatie voor het behalen van de concurrentievoordelen die zelfstandige bedrijven van hetzelfde type juist maken of breken. Hierdoor kunnen hotels en resorts niet redelijkerwijs van hun restaurants, bars, fitnesscentra enzovoort verwachten dat ze volledige verantwoordelijkheid voor operationele uitgaven nemen en op zoek gaan naar manieren om te innoveren en nieuwe best practices te hanteren.

Slimme energie als voorwaarde voor een effectieve hotelbranche

De noodzaak van beter energiebeheer binnen hotels en resorts gaat verder dan de wens om verschillende typen bedrijfseenheden uniform te laten opereren en een tragedie van niemand-is-verantwoordelijk-scenario te voorkomen. Bij de buitenste schil van de hotelbranche worden niet alleen kamers verkocht, maar ook de ervaring van 'ertussenuit zijn'. En voor veel resorts betekent ertussenuit zijn ook ver weg zijn van de dagelijkse norm. Dit is de hoofdoorzaak waardoor de vakantiebestemming op een exotische plek (zoals het Caraïbisch gebied, een bestemming in Azië of een uitstapje naar de savanne) of met een toegewijd gastvrijheidsecosysteem (Las Vegas, Orlando, Macau enzovoort) in feite parallel aan de reguliere wereld bestaat.

Voor deze typen hotels wordt het belang van slim inzicht in energiegebruik bemoeilijkt door de vaak afgelegen en milieubelastende locaties. Op deze bestemmingen zijn de energievoorziening en -infrastructuur meestal enigszins vager en vereist het weer doorgaans een grote dosis kunstmatige airconditioning voor het comfort van de gasten. Daarbij komt dat dergelijke locaties gevoeliger zijn voor de incidentele uitbarsting van extreme en gewelddadige weersomstandigheden.

Als deze puzzelstukjes bij elkaar worden gevoegd, begint er zich een beeld af te tekenen: voor afgelegen hotels en resorts geldt dat de prestaties, betrouwbaarheid en efficiency van energie-intensieve installaties en infrastructuur essentieel is voor hun kernserviceaanbod.

Hotels en resorts zetten grote stappen richting energie-efficiency

Energie-efficiency in de hotelbranche is niets nieuws. Hotels worden zich steeds meer bewust van deze problemen en zijn er al tientallen jaren mee bezig. Echter, het grootste deel van deze actie is echter niet gericht op hun afzonderlijke bedrijfseenheden of pogingen tot het systemisch achterhalen en oplossen van energieverspilling.

Het meest voorkomende initiatief is ledverlichting: negentig procent van de ondervraagde hotels heeft de overstap gemaakt, aldus de American Hotel & Lodging Association. Toch zetten veel hotels, resorts en casino's nog veel grotere stappen:

  • Harrah's Las Vegas voltooide een aanpassingsproject ter waarde van $1,125 miljoen waarmee hun jaarlijkse energieverbruik omlaag ging van 48 miljoen kWh naar 24 miljoen kWh, en dat jaarlijks een besparing op energiekosten van $309.720 oplevert.
  • The Mandalay Bay bouwde op zijn dak het grootste zonnepanelenveld in de Verenigde Staten, voldoende voor 25 procent van de energiebehoefte.
  • Dit jaar maakte Radisson Blu Frankfurt plannen bekend voor het installeren van brandstofceltechnologie waarmee het hotel 3 GWh aan elektriciteit kan produceren en de CO₂-uitstoot met ongeveer 600 ton per jaar kan verminderen.
Luxe winkelstraat 's avonds laat verlicht.

Dit soort grootschalige initiatieven kan een belangrijke impact hebben op de bedrijfskosten. Volgens EnergyStar heeft een vermindering van het energiegebruik met slechts tien procent hetzelfde financiële effect als het verhogen van het gemiddelde dagelijkse kamertarief met $0,62 in hotels met beperkte service en met $1,35 in full-servicehotels. Dat is echter niet de enige reden waarom slimme hotelbedrijven grootschalige, hotelbrede energie-initiatieven ontplooien.

Hotels en trends in duurzame ontwikkeling

Reputatie is in de hotelbranche enorm belangrijk. De sector als geheel trekt extra aandacht door zijn onevenredig grote bijdrage aan de wereldwijde CO₂-uitstoot en de uitputting van hulpbronnen. In een sector die hoge bedragen rekent voor de belofte van een prettige, zelfs luxueuze ervaring, is merkenbeheer enorm belangrijk. De mogelijke neveneffecten van slechte berichtgeving over kwalijke milieupraktijken van een hotel kunnen rampzalig zijn.

Maar hotels en resorts willen niet alleen hun imago verbeteren door middel van groene initiatieven, ze willen ook een aandeel in de bloeiende markt van het ecotoerisme – een markt met een waarde van meer dan $600 miljard per jaar.

De grotere hotelketens die aan hun groene imago werken, concurreren tevens met de nieuwe ecoresorts. Leonardo DiCaprio's Restorative Island-project op Blackadore Caye wil het groenste luxeproject ooit zijn, terwijl het Oase Eco Resort zich op ecologisch georiënteerde ondernemers richt.

Energiebeheertechnologie als concurrentievoordeel

Terwijl hotels en resorts zich zijn gaan bezighouden met energie-efficiency-initiatieven omwille van de kostenbesparing en PR-mogelijkheden, hebben de meeste nog niet het werkelijke concurrentievoordeel van energiebeheer ontdekt. Tot nu toe gaven hotels en resorts de voorkeur aan in het oog springende maar oppervlakkige energie-initiatieven, omdat zij niet over de nodige gegevens beschikten om vast te stellen waar specifieke veranderingen nodig zijn. Slechts ongeveer twintig tot dertig procent van de markt heeft voor energiebeheer gekozen om het energieverbruik van verwarming, ventilatie en airconditioning te verminderen.

hotelkamer.

Gary Isenberg, president van LWHA Asset Management Services, zegt: "Op technologisch gebied loopt de hotelsector ver achter. Van traditionele verlichting overstappen op ledlampen is minimaal vergeleken met de ontwikkelingen op het gebied van draadloze-sensortechnologie waarmee hotels hun stroomgebruik zouden kunnen bijhouden en aan de hand daarvan aanpassen."

Zodra de hotelbranche initiatieven zoals ledverlichting en alternatieve energie heeft uitgeput, zullen zij hun energiegebruik veel diepgaander en gedetailleerder moeten analyseren. Het monitoren en optimaliseren van energiegebruik voor elke bedrijfseenheid en voor elk apparaat binnen deze bedrijfseenheden is waar de hotelbranche werkelijk veranderingen kan beginnen te zien.

Nu veel mensen de effecten van een afnemende economische groei voelen, is het effect op de vraag naar hotelverblijven moeilijk te voorspellen (het kan zich gedragen als een normaal luxeproduct, waarbij in krimpende economieën de vraag afneemt, of als een Veblen-goed, waarbij de vraag positief samenhangt met de relatieve kosten). Een strakkere greep op de knoppen van kostenbeheer geeft eigenaren en exploitanten cruciale controle over hun eigen prijsbeleid en flexibiliteit daarin. Hierdoor kunnen ze maximaal winst maken, ongeacht de staat van de economie, het seizoen of de omstandigheden.

Gegevens verzamelen met geavanceerde energiebeheertechnologie

Hoe groter en complexer een bedrijf is, des te meer kan er fout gaan en des te moeilijker is het om te achterhalen wat er misgaat en wanneer. Voor hotels en resorts met vele bedrijfseenheden en verspreide locaties is het daarom nog belangrijker om een diepgaand inzicht te hebben in het energieverbruik van elk apparaat en elke locatie.

Hoewel de overstap op ledverlichting onder hotels de populairste energie-efficiencymaatregel is, zet dat geen echte zoden aan de dijk. Verlichting maakt minder dan vier procent van het totale energieverbruik uit.

In een recent rapport getiteld 'Sustainable Operations in Hotel Industry' werd getoond hoe het energiegebruik in een doorsnee hotel eruitziet:

  • 63 procent kamerverwarming en warm water
  • 11 procent keuken
  • 6 procent airconditioning
  • 4 procent verlichting, televisie en radio
  • 4 procent wasserij
  • 1 procent ventilatie
  • 11 procent divers gebruik

Geavanceerde energiebeheertechnologie kan de gegevens en monitoring bieden die nodig zijn om vast te stellen waar in het hotelbedrijf de meeste energieverspilling plaatsvindt en waar de beste kansen voor verbetering liggen. Een energie-audit met meer informatie en inzichten is een belangrijk voordeel van geavanceerde energiebeheertechnologie, maar niet het enige.

Persoon die energiegegevens op telefoon bekijkt.

Een beter zicht op het energieverbruik op apparaatniveau kan tot een dagelijks betere energie-efficiency leiden. Signalering van afwijkingen in energiegebruik op apparaatniveau kan helpen bij het vinden van storingen in apparaten en maakt het mogelijk om preventief onderhoud aan apparatuur te plannen om reparatie- en vervangingskosten en uitvaltijd te beperken. Energiebeheertechnologie kan ook gegevens verstrekken over het energieverbruik tijdens piek- en daluren en de hotelbranche helpen om bepaald energiegebruik te verschuiven en zo kosten te besparen.

Slimmer energiegebruik voor slimmere hotels en resorts

Met zoveel gelijktijdige bedrijfseenheden en uiteenlopende operationele vereisten heeft de hotelbranche een zeer complex en tot verspilling geneigd energieprofiel. Tot nu toe heeft dat profiel geleid tot een overwegend laissez-faire-benadering boordevol inefficiency en een algemeen ontbreken van bedrijfsbrede controleerbaarheid.

Hotels en resorts zijn zich bewust van dit ontbreken, maar zijn onvoldoende toegerust om deze verschijnselen te bestrijden, door het ontbreken van een gedetailleerd gegevensspoor rond apparatuur- en infrastructuurinefficiency. Daardoor zijn aanpassingen voornamelijk beperkt tot oppervlakkige initatieven zoals ledverlichting.

Met behulp van geavanceerde energiebeheertechnologie kunnen hotels, resorts en casino's nu operationele gegevens met betrekking tot energie verzamelen voor de context en traceerbaarheid die bedrijfseenheden nodig hebben om hun afhankelijkheden te ontwarren en totale operationele verantwoordelijkheid te introduceren.

Met dit soort diepgaande en brede röntgenscan van uw bedrijf kunt u snel inzoomen op bronnen van verspilling en gemiste kansen. Als gevolg hiervan zijn initiatieven voor kostenreductie en een goede bedrijfsvoering eenvoudig te plannen, uit te voeren en te volgen terwijl u aan echte, duurzame concurrentievoordelen bouwt.