1. Home
  2. > Kenniscentrum
  3. > Kenniscentrum
Blogs

Eigen regisseur door lokale, winstgevende energieopwekking

De makkelijkste manier van energiebesparing is om het niet meer te gebruiken. Zover zijn we nog niet, maar ieder bedrijf kan al maatschappelijke energiebijdragen leveren, die ook geld opleveren. Arno van Mourik, General Manager van Centrica Business Solutions, spreekt in Recycling Magazine duidelijke taal hoe recyclingbedrijven nieuwe energieoplossingen kunnen doorvoeren met een beter rendement.

Allereerst stelt Van Mourik dat de overwegend conservatieve maakindustrie voor een prachtige uitdaging staat. “Veel bedrijven zijn zich bewust van het verduurzamen van hun energieprocessen, de duurzame energietransitie. De recyclingsector levert hier ook een steeds grotere bijdrage aan. Daarnaast zie ik ook dat bedrijven in de sector in hun gedrag daar nog onvoldoende naar handelen. Dat is een gemiste kans, aangezien bijna driekwart van de huidige industriële bedrijven al wél een energiestrategie met specifieke doelstellingen, acties en budgetten heeft.” Dit bemoedigende cijfer komt uit Centrica’s onderzoeksrapport ‘Inzichten voor duurzame bedrijfsgroei’ (februari 2019). Dit onderzoek toont ook aan dat zeventig procent van de bedrijven zich realiseert dat zij flexibeler kunnen zijn bij hun energieopwekking en verbruik.

Bijna twintig procent van de bedrijven ziet energie momenteel als een concurrerend en winstgevend bedrijfsmiddel. Van Mourik: “Zowel in Nederland als België kom ik veel bij recyclingbedrijven. Dan ervaar ik hoe zij – van klein tot groot – bezig zijn met energietransitie.” Van Mourik wil bedrijven graag aansporen een volgende concrete stap te zetten. “Dit kan heel gemakkelijk. Wij kunnen hen ondersteunen om zelf energie op locatie op te wekken met warmtekrachtkoppeling. Het voordeel is dat de flexibiliteit van deze lokale opwekking deels ingezet kan worden om de netbeheerder te ondersteunen met balanshandhaving. Bedrijven verkrijgen zo een duurzaam, flexibel én betaalbaar elektriciteitssysteem, terwijl zij hiervoor ook worden beloond. Een tastbaar voordeel dus.”

Stabieler energienetwerk

Deze (relatief nieuwe) technologie is demand side response (DSR), waarbij een bedrijf real time zijn energievoorziening kan aanpassen. “Je bent 24/7 afhankelijk van energie, dus het is interessant voor ieder recyclingbedrijf. Daarnaast help je het net om een evenwicht te creëren tussen vraag en aanbod. De gedachte is simpel: een recyclingbedrijf doet mee door zijn beschikbare energie flexibel te verkopen én het is bereid om flexibel in te spelen bij een opkomende vraag naar energie. Met deze flexibiliteit maak je het energienetwerk stabieler”, legt Van Mourik het principe uit.

Centrica ziet inmiddels in de sector dat bedrijven – naast CO2- reductie – met DSR een echt economisch verdienmodel in handen hebben. Indien een bedrijf flexibel vermogen aanbiedt aan netbeheerder TenneT, ontvangt het hiervoor een financiële vergoeding. Bij deze overeenkomst voor DSR neemt Centrica de zorgen van een deelnemend bedrijf uit handen, waarbij het in een poule met de bedrijven afspraken maakt over een veilige, duurzame en betaalbare energievoorziening. Bij mogelijke energietekorten kunnen snel maatregelen worden getroffen om flexibel, 24/7 en rendabel aan de vraag te voldoen.

We kijken samen met de klant vanuit een breder perspectief, niet alleen vanuit
kostenoogpunt.
Arno van Mourik General Manager van Centrica Business Solutions Benelux

Concurrentievoordeel

De recyclingsector staat voor grote duurzame uitdagingen. Het systeem van de circulaire economie, met hergebruik van producten of het cradle to cradle-principe, met volledig en waardevol hergebruik van grondstoffen zijn aan de orde van de dag. “Duurzame energietoepassingen zijn hierin belangrijk. Deze zorgen ervoor dat materialen binnen de sector meervoudig of zelfs oneindig hergebruikt kunnen worden. Wij bekijken bij bedrijven altijd hoe energie en warmte dankzij innovaties leidend kunnen zijn om materialen via verhitting of omsmelting duurzaam te recyclen. Dit optimaliseert het productieproces bij ieder recyclingbedrijf en biedt concurrentievoordeel. Ook daarin speelt DSR een essentiële rol”, benadrukt Van Mourik.

Mooie woorden, maar wat kan een leverancier als Centrica voor een recyclingbedrijf daadwerkelijk betekenen? Een bevlogen Van Mourik is overtuigd van de impact op de sector. “Ik heb meermaals in de praktijk ervaren dat een recyclingbedrijf ineens twintig procent energie kan reduceren of zelfs de installatie volledig kan stopzetten, uiteraard zonder het productieproces in gevaar te brengen. We kijken samen met de klant vanuit een breder perspectief, niet alleen vanuit kostenoogpunt. Daarbij gaan we graag het gesprek aan dat de opbrengsten van deze technologie binnen ongeveer twee tot vijf jaar bij zo’n één megawatt variëren tussen de 20.000 en 120.000 euro. Een recyclingbedrijf kan zo écht zelf de regisseur worden van flexibele energieopwekking, -opslag en -verbruik. Het geeft daarbij zelf antwoord op de trend dat energieproductie en -consumptie steeds verder uit elkaar komen te liggen.”