1. Home
  2. > Kenniscentrum
  3. > Kenniscentrum
Blogs

De voordelen van pooling bij Demand Side Response

In dit artikel gaan we in op de voordelen van pooling bovenop de reguliere inzet van Demand Side Response van Centrica Business Solutions.

Netbeheerders werken met vele bedrijven samen om de stabiliteit van het stroomnet te garanderen. Door deel te nemen aan een pool van bedrijven die met de netbeheerder samenwerken, worden verschillende voordelen ervaren bovenop de reguliere inzet van Demand Side Response. In dit artikel gaan we in op deze voordelen van pooling  met Centrica Business Solutions.

Demand Side Response helpt bedrijven om waarde te creëren door flexibel om te gaan met hun energieverbruik en hiermee tegelijkertijd bij te dragen aan een stabieler stroomnet. De inzet van flexibel vermogen biedt vele voordelen, zoals lagere energiekosten en minder CO2-uitstoot. Hierover valt meer te lezen in ons whitepaper over DSR. Hieronder gaan we specifiek in op de voordelen van pooling bij DSR met Centrica Business Solutions.

Pooling: de kracht van de hoeveelheid

Wie deelneemt aan een DSR-programma van Centrica Business Solutions, maakt deel uit van een zogenoemde pool: een verzameling flexibele assets die gezamenlijk flexibel vermogen leveren om het stroomnet te ondersteunen. Deelname aan deze pool levert voordelen op. Wanneer de netbeheerder bijvoorbeeld een verzoek doet om vermogen te leveren en hier tijdelijk (om wat voor reden dan ook) niet aan voldaan kan worden, volgt daar in principe een penalty op.

Lager financieel risico door pooling van Centrica Business Solutions

Door deelname in een pool wordt enerzijds die penalty gespreid in de pool, ook kan de netbeheerder snel een beroep doen op vermogen van een andere partij. Door de gepatenteerde stuurtechniek van Centrica Business Solution leveren we substantieel betere resultaten per beschikbare megawatt en minimaliseren we de risico voor de deelnemers in onze pool.

Sturing op efficiëntie

Een ander voordeel van de pooling met Centrica is de sturing op efficiëntie. Door onze ervaring in verschillende sectoren (industrie, tuinbouw, vastgoed, vrijetijdsbesteding, etc.) zijn we in staat om deze kennis in te zetten en te sturen op optimaal rendement van uw installaties. Datzelfde geldt voor ons energiebeheerplatform FlexPond®. De ervaringen die wij hiermee opdoen bij andere klanten, zetten we uiteraard ook in voor het optimaliseren van uw flexibel vermogen.

Combinatie met energieoplossingen

Nog een voordeel van de inzet van DSR met Centrica Business Solutions is de kennis van andere energieoplossingen. De combinatie van meerdere oplossingen, uiteraard afhankelijk van het soort bedrijfsproces, biedt vaak een optimale efficiëntie. De inzet van bijvoorbeeld een warmte-krachtkoppeling (wkk) bij DSR is een goede optie. Door deze zo goed mogelijk te onderhouden worden gegarandeerde prestaties geleverd, uiteraard op het gebied van warmte en stroom maar dus ook bij levering aan het net. Dit soort slimme combinaties zorgen ervoor dat u profiteert van lagere energiekosten, minder CO2-uitstoot en voortdurende ondersteuning.

Whitepaper Demand Side Response, een duurzame voorsprong op de concurrentie