Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
luchtballonnen in de lucht.

Hoe de juiste benadering ten opzichte van energie bijdraagt aan duurzame groei

Door hun milieuprestaties te verbeteren, kunnen industriële fabrikanten duurzame groei realiseren en tegelijkertijd aandacht schenken aan klantwensen, innovatie, concurrenten en externe stakeholders.

Uit een wereldwijde PwC-enquête bleek dat 92% van de leidinggevenden in de industriële productie vindt dat innovatie belangrijk is voor toekomstige omzetgroei. Daarbij toonde het Energy Advantage Rapport van Centrica Business Solutions aan dat 54% van de respondenten in de industrie van mening is dat het hebben van een coherente energiestrategie kan helpen om hun bedrijf innovatiever te maken.

Tegelijkertijd zorgt de groeiende vraag van consumenten naar groenere producten door de hele toeleveringsketen voor druk om in duurzaamheid te investeren. Doordat de industriële sector een grote ecologische voetafdruk kent, wordt deze druk nog vergroot door nieuwe uitdagingen op het gebied van wet- en regelgeving en de naleving hiervan.

Dit alles maakt uw benadering van energie van cruciaal belang. Nieuwe energietechnologieën bieden aanzienlijke mogelijkheden om uw reputatie op het gebied van duurzaamheid te verbeteren en tevens uw innovatie en groei te stimuleren. Het is daarom absoluut noodzakelijk om de juiste energiestrategie toe te passen.

Hoe ziet zo’n toekomstbestendige energiestrategie eruit?

De vele mogelijkheden van nieuwe technologieën

In het onderzoek van Centrica Business Solutions zegt 56% van de respondenten dat het hebben van een eenduidige energiestrategie kansen biedt om een ​​duurzaam bedrijfsmodel te realiseren. Een goede energiestrategie hebben is dus niet langer zomaar een leuk hebbedingetje. Nieuwe energietechnologieën en -benaderingen bieden veel mogelijkheden om de flexibiliteit en schaalbaarheid van uw energievoorziening te verbeteren en tegelijkertijd de CO2-voetafdruk te verkleinen en zo aan de wettelijke eisen te voldoen.

Hierbij hebben we het over energietechnologie op het gebied van hernieuwbare opwekking, zoals zonne-energie en on-site generatietechnologieën zoals warmtekrachtkoppeling (WKK). Een oplossing die het energieverbruik van een locatie met 25% kan verminderen, koolstofemissies vermindert en zorgt voor een meer schaalbare energielevering, wat van grote waarde kan zijn voor nieuwe productietechnologieën.

Door inzicht te krijgen in uw energiebeheer, draagt u ook bij aan een lager koolstofverbruik en kan op detailniveau het energieverbruik van productieprocessen worden gemeten. Hierdoor creëert u kansen op het vlak van innovatie van deze processen. De inzet van nieuwe energietechnologieën om uw milieuprestaties te verbeteren, leidt daarnaast tot financiële voordelen. Door gebruik te maken van flexibele financiering en dito businessmodellen af te stemmen op uw omgang met energie, vermindert u de afhankelijkheid van investeringskosten voor vaste en dure bedrijfsonderdelen (capex) en maakt u middelen vrij om te investeren in innovatie en nieuwe bedrijfsmodellen.

Meer weten over hoe Centrica Business Solutions u helpt om met een schaalbare, duurzame en innovatieve energiestrategie bedrijfsgroei te stimuleren? Neem contact met ons op en ontdek hoe wij u, net als andere industriële fabrikanten, kunnen helpen om bijvoorbeeld uw CO2-uitstoot met 30% terug te dringen.