Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Als technologieën worden samengebracht om de CO₂-uitstoot te verminderen

Energiebeheer en middelenbeheer groeien naar elkaar toe. Het resultaat? Een beter inzicht in het energieverbruik en een hogere CO₂-reductie.

Bijna alle bedrijven delen een gemeenschappelijk doel: zoveel mogelijk winst maken. Een van de meest voor de hand liggende manieren om dit doel te bereiken, is het verhogen van de productie en het laag houden van de kosten. Of kort gezegd: meer bereiken met minder.

Dat is nog niet zo eenvoudig. Maar hier zijn twee manieren die kunnen helpen: middelenbeheer en energiebeheer.

Wie controle heeft over de middelen, heeft controle over de prestaties

Voor grootschalige activiteiten, met name die in de productiesector, zijn veel bedrijfsmiddelen nodig: van zware en lichte machines tot de faciliteiten om deze machines in onder te brengen. Dit betekent dat het van essentieel belang is dat deze bedrijfsmiddelen goede prestaties leveren.

Het doel van beheer van bedrijfsmiddelen is om zoveel mogelijk waarde uit elke productiefactor te halen. Als regel zijn in dit proces ook maatregelen ter voorkoming van storingen opgenomen, zoals:

  • Onderhoud van bedrijfsmiddelen
  • Gedragsanalyse
  • Risicoverlaging
  • Nalevingscontrole

Dat is een hele onderneming, maar dankzij de vooruitgang op het gebied van cloudcomputing en sensortechnologie, is het werk wel veel eenvoudiger geworden dan het was. Tegenwoordig wordt het beheer van bedrijfsmiddelen meestal afgehandeld door software, waarbij gebruik wordt gemaakt van informatie van ingebouwde sensoren (meestal toerentalmeters en sensoren die de oscillatie, de warmte en/of de inductieve afstand meten) en gebouwbeheersystemen.

Van het beheer van bedrijfsmiddelen naar energiebeheer

Energiebeheer had altijd als doel om energieverspilling op te sporen en te bestrijden. Na verloop van tijd maakte dat oorspronkelijk doel plaats voor het meer geavanceerde doel om inzicht te krijgen in de rol die energie speelt binnen een organisatie. Meer recentelijk wordt dat inzicht toegepast om de efficiency van processen en apparatuur te verbeteren. Wat begon als het louter vastleggen van het energieverbruik, is omgezet in voortdurende monitoring om waardevolle operationele informatie te verkrijgen.

Waar twee typen beheer samenkomen

Het beheer van energie en bedrijfsmiddelen waren van oudsher twee afzonderlijke gebieden, maar dat is allemaal aan het veranderen. Aan het energiebeheer zijn beheertaken van bedrijfsmiddelen toegevoegd, en om bedrijfsmiddelen effectief te kunnen beheren, moet rekening worden gehouden met de energiefactor.

Dit naar elkaar toe groeien van deze twee typen beheer is grotendeels het gevolg van de opkomst van het Internet of Things (IoT). Hoe meer er bij het energiebeheer gebruik wordt gemaakt van IoT-technologieën, des te meer gegevens er worden geregistreerd, waaronder gegevens die relevant zijn voor het beheer van bedrijfsmiddelen.

Uiteraard gaat het niet alleen om het vastleggen van informatie, maar ook om de manier waarop die informatie wordt verwerkt en gebruikt. Daarbij komen Big Data, machinaal leren en voorspellende analyses om de hoek kijken. Deze technologieën worden steeds meer ingezet in bedrijfssituaties, waardoor energiebeheer en het beheer van bedrijfsmiddelen nog verder verstrengeld raken.

Kijken naar de toekomst

Energiebeheer is uitgebreid met:

  • Prestatieonderzoek
  • Afwijkingsdetectie
  • Machinediagnostiek
  • Voorspellende analyses
  • Plus tal van andere taken die ooit uitsluitend binnen het domein van het beheer van bedrijfsmiddelen vielen

Vandaag de dag kan rustig worden gesteld dat een prestatiebeheertool voor bedrijfsmiddelen waarin geen rekening wordt gehouden met energie, geen complete tool is. Zonder een analyse van de patronen van energiestromen, loopt u waarschijnlijk cruciale informatie mis die nodig is voor duurzame prestaties van uw bedrijfsmiddelen.

Sommige bedrijven zijn al doordrongen van dit feit en doen er hun voordeel mee. Deze bedrijven zetten complementaire middelen- en energiebeheersystemen (EMS) in en maken gebruik van beide systemen - die elkaar van informatie voorzien - om operationele aanpassingen aan te brengen die zijn gericht op het leveren van topprestaties.

Een recent onderzoek door Panoramic Power laat zien dat voor vijftig procent van de bedrijven met door EMS geïnformeerde APM-systemen (Asset Performance Management, prestatiebeheer voor bedrijfsmiddelen) de kosten van routineonderhoud en reparaties minder dan 10 procent bedragen van hun totale bedrijfskosten. Ter vergelijking: slechts 27 procent van de bedrijven met een APM-systeem dat niet door EMS wordt geïnformeerd, heeft dezelfde lage kosten.

Op dit moment vormen energiebeheer en het beheer van bedrijfsmiddelen twee zijden van dezelfde medaille. Uiteindelijk zal de markt vragen om oplossingen waarin zowel de EMS- als de APM-functionaliteit naadloos zijn geïntegreerd en slimme aanbieders van oplossingen zullen maar al te graag aan die vraag voldoen.

Deze nieuwe en ingrijpende ontwikkeling leidt niet alleen tot een nieuwe manier van machines volgen of controleren, maar verandert bijna letterlijk wat het betekent om energie te monitoren en bedrijfsmiddelen te beheren. Bedrijven die kiezen voor één geïntegreerde oplossing, ontwikkelen zich voorspoediger, worden slagvaardiger en zijn klaar voor de toekomst van energie.

Lees meer over het transformeren van uw energievoetafdruk.