Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Hoe toekomstige ontwikkelingen in energie technologieën uw energieprojecten kunnen beïnvloeden

Kunnen toekomstige ontwikkelingen in energie technologieën een tegenvaller betekenen voor de projecten die u vandaag implementeert?

Technologieën zoals batterijopslag en energieoptimalisering kunnen uw organisatie op weg helpen naar een CO2-neutrale toekomst. Ze kunnen u ook helpen uw operationele veerkracht te verbeteren en rendabeler te worden.

Ondertussen worden echter constant nieuwe benaderingen ontwikkeld. Het is belangrijk om bij de implementering van nieuwe energieprojecten oog te hebben voor de mogelijke impact van toekomstige technologische ontwikkelingen, en hier terdege rekening mee te houden in uw aanpak. Dit kan helpen om uw energieprojecten vandaag én op lange termijn de beste waarde te laten opleveren.

Maar hoe zorgt u ervoor dat de energieprojecten die u vandaag implementeert, toekomstbestendig blijven, ook met de komende veranderingen? Wij bespreken enkele belangrijke technologietrends die zich aan de horizon aftekenen, en hun mogelijke betekenis voor uw energieprojecten.

Technologie en innovatie om CO2-neutraliteit veilig te stellen

De technologieën die nu opkomen, kunnen uw organisatie op drie essentiële domeinen naar CO2-neutraliteit helpen. Vele van deze oplossingen bestaan vandaag al, maar vooral de manier waarop ze evolueren en commercieel levensvatbaar worden, bepaalt welke rol ze zullen spelen.

Alternatieve brandstoffen vormen het eerste domein waar technologie een impact kan hebben. Als alternatief voor aardgas in commerciële verwarmingssystemen en industriële activiteit heeft waterstof een groot potentieel om over langere termijn eenvoudig de uitstoot te verminderen, vooral bij industriële processen die hoge intense hitte eisen.

Vandaag is waterstof als alternatief voor aardgas nog niet commercieel levensvatbaar, maar markten en technologieën evolueren snel. Naarmate het bereik van toepassingen duidelijker wordt en de vraag toeneemt, zouden alternatieve brandstoffen echt kunnen doorbreken. Grote organisaties, nationale overheden en regulatoren moeten deze transitie van ons energiesysteem steunen.

Het tweede domein waar technologie uw bedrijf kan helpen om CO2-neutraliteit te bereiken, is elektrificering. De explosieve groei van hernieuwbare elektriciteit, vooral uit zonne- en windenergie, helpt de omschakeling te maken van fossiele brandstof naar koolstofvrije elektrische alternatieven.

Het gebruik van elektriciteit om warmte op te wekken en transport en industriële processen te voeden, is niet nieuw. Naarmate de kostprijs van groene opwekkingsbronnen afneemt, wordt de businesscase voor elektriciteitsgebruik echter aantrekkelijker. Zo kan verwarming bijvoorbeeld omschakelen van gasboilers naar warmtepompen. Vele landen reguleren de shift van voertuigen met verbrandingsmotor naar EV’s (elektrische voertuigen), terwijl industriële verwarming met lage temperatuur vervangbaar is door warmtepompen met hoge temperatuur.

Ten derde kan digitalisering van energie via data-analyse en optimalisering bedrijven helpen hun CO2-uitstoot te drukken. Software verandert de manier waarop de industrie werkt, vooral als het energie betreft. Technologie maakt via inzichten, analyse, verbonden apparaten en optimalisering meer efficiëntie en minder uitstoot mogelijk.

De huidige software voor energiebeheer kan inzicht leveren in energiegebruik, maar de technologie van morgen kan ons over realtime CO2-intensiteitsdata laten beschikken. Er zullen geavanceerde controles ontwikkeld worden om sitebelastingen te co-optimaliseren, met hardware die hernieuwbare micronetten mogelijk maakt. Dit maakt ook weer meer connectiviteit mogelijk tussen nationale, lokale en eigen assets en toestellen.

 

Centrica Business Solutions biedt een andere benadering van energie. Wij kunnen u vandaag helpen met uw energietransitie.

De impact van waterstof op de CO2-reductie

Het duurt wellicht nog zo’n vijf jaar tot waterstof op grote schaal beschikbaar is als brandstof voor industriële processen die moeilijk CO2-vrij te maken zijn. Waterstof is vandaag al beschikbaar, maar vaak duur en moeilijk ter plaatse af te leveren. Zodra ze op grotere schaal gebruikt wordt, zal haar impact op CO2-reductie vooral afhangen van de regelgeving en de beleidssteun voor waterstofinfrastructuur.

Binnen vier jaar zal waterstof uit methaanomzetting met stoom, of vergassing van steenkool vooral gebruikt worden als reactant voor industriële processen. Groene waterstof zal wellicht beperkt blijven tot niche-usecases, zoals brandstofcellen voor vorkliften, wegens de hoge H2-kostprijs tegenover aardgas.

Vermoedelijk zal binnen vijf jaar de ontwikkeling van de meest duurzame vorm van waterstof commercieel beschikbaar zijn. Deze brandstof (groene waterstof) wordt geproduceerd uit hernieuwbare bronnen en/of onderschepte en opgeslagen CO2, zodat ze 100% groen is. Vandaag is deze brandstof nog erg duur, wat grootschalig gebruik onwaarschijnlijk maakt. Toch zou er op korte termijn een lichte stijging van waterstofgebruik in industriële uitrusting kunnen volgen zodra de toevoer toeneemt zodat kosten dalen.

We verwachten in de komende tien jaar een stevige ondersteuning van waterstof vanuit de regelgeving. In de veronderstelling dat de waterstofinfrastructuur er komt, zou CO2-reductie in verwarming mogelijk zijn met waterstofboilers, die goedkoper zijn dan warmtepompen.

Extra beleidssteun van overheden zal nodig zijn om CO2-reductie bij verwarming te stimuleren. Het resultaat wordt wellicht een netwerk van warmtepompen, geëlektrificeerde boilers en waterstof, zodat een duurzamer en flexibel systeem ontstaat voor verdere ontwikkeling in de toekomst.

De elektrificering van energie

Met de explosieve groei van hernieuwbare energie in de afgelopen tien jaar kan fossiele brandstof voor verwarming, transport en industrie ook vervangen worden door geëlektrificeerde alternatieven. Verwarming kan bijvoorbeeld omschakelen van gasboilers naar warmtepompen; in transport maakt de verbrandingsmotor plaats voor elektrische voertuigen; industriële verwarming op lage temperatuur kan worden vervangen door warmtepompen met hoge temperatuur.

Elektrische voertuigen en slim opladen zullen zich meer en meer verspreiden. Tegen 2030 wil de Europese Unie op haar wegen minstens 30 miljoen CO2-neutrale voertuigen tellen.

Nog vijf jaar, en dan zullen V2G (vehicle-to-grid) en micronetten in staat zijn autonoom te werken en stroom terug te sturen naar het net. Dit zou verdere integratie mogelijk maken van flexibel, geëlektrificeerd eindgebruik met warmtepompen, waterverwarmers op warmtepompen en elektrische voertuigen. Warmtepompen met hoge temperatuur worden een vervangtechnologie voor industriële verwarming met lage temperatuur onder 180°C, die vandaag goed is voor 45% van de industriële verwarming.

In afwezigheid van waterstofinfrastructuur kan ruim 50% van de verwarming in Europa in 2050 geleverd worden door decentrale warmtepompen. De rest zou komen van districtverwarming, waarbij 62% hiervan zou worden opgewekt met restwarmte en hernieuwbare energie. Voor industriële verwarming met middelhoge en hoge temperatuur zal er wellicht geen geëlektrificeerd alternatief zijn; hier zou ofwel onderschepte en opgeslagen CO2 worden toegevoegd aan de werking, ofwel vervanging door waterstof.

Softwarekoppeling om uitstoot te beperken

Steeds grotere hoeveelheden via het internet gekoppelde DER’s (distributed energy resources) worden geïntegreerd in het elektriciteitssysteem. Inzichten en optimaliseringssoftware zijn als zodanig essentieel om ervoor te zorgen dat deze bronnen effectief worden gebruikt voor uitstootreductie.

Software voor energiebeheer levert vandaag inzicht in energiegebruik en kan een basis zijn om efficiëntieopportuniteiten te identificeren. Software voor het laden van EV’s kan de belasting optimaliseren om te voldoen aan behoeften van het net én de site. Met software van energiebedrijven en start-ups kunnen bedrijven automatisch inspelen op demand/response-signalen op basis van piekvraag of gebruikstijd. Optimaliseringssoftware zou rekening kunnen houden met bezetting om energiegebruik te optimaliseren en te beperken.

In de komende vijf jaar kunnen realtime CO2-intensiteitsdata gebruikt worden voor nauwkeuriger inzicht in het energieverbruik van een organisatie. Realtime data van marginale uitstoot zijn bruikbaar voor optimalisering van DER-dispatching om hun uitstootreductie te maximaliseren.

Technologieën in volle ontwikkeling zoals ARMAR (augmented reality for maintenance and repair) kunnen een rol spelen voor snellere en efficiëntere constructie van DER's en hun onderhoud. Er zullen geavanceerde controles ontwikkeld worden om sitebelastingen, zonnepanelen, batterijen en EV-laden te co-optimaliseren. De aggregatie van DER’s voor marktparticipatie zal algemeen ingang vinden en de bedrijfsinkomsten verhogen.

Binnen vijf jaar zal wellicht ook de 5G-technologie wijdverspreid zijn en meer connectiviteit mogelijk maken tussen DER’s en toestellen, met name kleine IoT-sensoren.

Wij kunnen uw energiestrategie helpen optimaliseren!

Om volledige CO2-neutraliteit te bereiken voor de energieportefeuille van uw organisatie en deze veilig te stellen voor de toekomst, moeten uw energieprojecten afgestemd zijn op een CO2-reductiestrategie die financieel en ecologisch duurzaam is.

Centrica Business Solutions werkt aan deze uitdaging. Wij onderzoeken, evalueren en investeren continu in de ontwikkeling van technologieën, en combineren ze met onze Energietrajectmethode. Ons onderzoek focust op het coördineren van technologie met klantprojecten voor de lange termijn en het ontwikkelen van schaalbare oplossingen voor gebruikelijke commerciële uitdagingen.

Ontdek hoe Centrica Business Solutions’ u kan helpen om uw energiestrategie te optimaliseren voor een CO2-neutrale toekomst.