Waarom wachten om naar CO2-neutraliteit te streven?

Stel nu een duurzaam bedrijfsmodel op!
#ThisIsPositiveEnergy

Download ons nieuwe rapport

Organisaties voelen druk om CO2-neutraal te worden, net nu wereldwijd grote onzekerheid heerst en goede financiële prestaties van levensbelang zijn.

Sommige organisaties haasten zich om 'net zero'-targets aan te kondigen en te versnellen. Ze wachten niet tot het ideale moment om te handelen: ze beseffen dat een snellere start veel grotere voordelen kan opleveren.

Andere organisaties dreigen achterop te geraken.

Wij hebben 1000 executives uit 7 landen en verspreid over 9 industriesectoren ondervraagd, en hun inspanningen voor duurzaamheid in 5 kerndomeinen gebenchmarkt. We polsten ook 6 autoriteiten ('thought leaders') naar hun ideeën over initiatieven die bedrijven kunnen nemen om vooruitgang te boeken.

In dit nieuwe rapport onderzoeken we:

  • wat vereist is om een duurzaam bedrijf te worden
  • hoe uw collega's balanceren tussen economische en ecologische eisen
  • welke stappen minder goed voorbereide organisaties kunnen zetten voor een inhaalslag

Hebt u vragen? Wilt u een helpende hand bij de start van uw traject naar CO2-neutraliteit? Daarvoor zijn wij er: 
centricabusinesssolutions.NL@centrica.com