Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Risico’s als u geen vorderingen maakt met uw groene reis

Ecologische en economische duurzaamheid staat hoog in het vaandel op de agenda bedrijven, maar organisaties lopen een aantal risico’s indien zij geen vorderingen maken

Alle organisaties moeten goed letten op de risico's. Het is absoluut noodzakelijk dat zij de krachten begrijpen die kunnen leiden tot verstoring van de markt en langdurige duurzaamheid in gevaar brengen, van financiële levensvatbaarheid tot cyberaanvallen. En zich hierop voorbereidien, zodat zij kunnen overleven in een snel veranderende wereld.

Van alle risico's die van invloed kunnen zijn op de toekomst van een bedrijf op de lange termijn, is klimaatverandering het meest urgent en het meest complex. De VN waarschuwt dat het veranderende klimaat nationale economieën ontwricht, en dat versnelde actie nodig is om emissies te verminderen.

Veel bedrijven zijn al bezig te verkennen wat zij kunnen doen om een verschil te maken. Zij weten dat aanzienlijke organisatorische en financiële voordelen kunnen worden behaald door hun groene imago te verbeteren, en dat hiermee hun goede reputatie blijft behouden. Uit ons rapport Trends in decentrale energie blijkt echter dat de meeste bedrijven investeren in initiatieven die wij ‘laaghangend fruit’ noemen. Er zijn maar weinig organisaties die de meest geavanceerde technologische innovaties implementeren die hun reis naar netto nul werkelijk kunnen versnellen, zoals slim energiebeheer en opwekking op locatie. In feite blijkt uit onze enquête dat slechts 18 procent van alle organisaties energie als een activa beschouwd dat actief moet worden beheerd om zo een voorsprong op de concurrentie te krijgen.

Het is belangrijk dat organisaties inzicht krijgen in de strategische voordelen wanneer zij de nieuwste groene innovaties implementeren. Maar misschien nog belangrijker: zij moeten inzien welke risico’s zij lopen als zij deze innovaties niet toepassen. Hier volgt een aantal van de belangrijkste aandachtspunten:

Energiezekerheid

De wereld beweegt zich naar energiebronnen met weinig CO². Daarom is continuïteit van de levering voor u van vitaal belang. Leidinggevenden zien in hoe belangrijk dit is, en dit is waarom zij energiezekerheid voor hun activiteiten als een van de risico’s uit de top drie beschouwen.

Het is belangrijk om te werken vanuit een gedetailleerde energiestrategie waarin energiebestendigheid centraal staat in de doelstellingen. Momenteel heeft slechts de helft van de bedrijven die wij als ‘duurzaam’ beschouwen een energiestratiegie, waarin wordt beschreven hoe zij een organisatie met een lage CO²-uitstoot zullen worden. Bij andere bedrijven daalt dit cijfer tot slechts 24%. Het is duidelijk dat bedrijven op dit gebied nog veel werk moeten verzetten.

Een plan hebben is slechts een eerste stap. Het is ook belangrijk om rekening te houden met de implementatie van groene innovaties die kunnen bijdragen aan het terugdringen van de afhankelijkheid van het net en in geval van een stroomstoring extra veiligheid bieden. Zonder gebruik te maken van de nieuwste innovaties kunnen organisaties zich niet volledig beschermen tegen de mogelijke gevolgen van stroomuitval.

Voortdurende innovatie is goed voor het bedrijfsleven

In de huidige economie kan geen enkele onderneming het zich veroorloven stil te blijven staan. Het is belangrijk om stappen vooruit te zetten en de producten en diensten te verbeteren die u aan uw klanten levert. Voortdurende innovatie is goed voor het bedrijfsleven, en vaak ontstaan er nieuwe mogelijkheden die beter zijn voor de manier waarop uw bedrijf werkt.

Dit geldt zeker voor groene innovaties. Groene technologieën kunnen voor bedrijven nieuwe mogelijkheden creëren waarmee zij hun energiekapitaal te gelde kunnen maken en hun merkreputatie kunnen verbeteren, van kunstmatige intelligentie tot gedigitaliseerde energiebeheeroplossingen. Bovendien kunnen organisaties die hun strategie opnieuw bezien en erover nadenken hoe zij hun energietechnologieën kunnen samenvoegen, hun commerciële voordelen en rendement maximaliseren. Het is duidelijk dat organisaties die groene innovaties omarmen een stap vóór blijven op de concurrentie, en de bedrijven die deze nieuwe kansen niet grijpen, achterop dreigen te raken.

Zich voorbereiden op toenemende digitalisering

 Organisaties die agressief inzetten op digitalisering zullen naar verwachting in de komende vijf jaar het meest groeien. Maar bedrijven die werkelijk toekomstgericht zijn, introduceren niet alleen maar nieuwe digitale platforms en technologieën in een opwelling. Zij nemen de bredere implicaties in ogenschouw, waaronder de energiebehoefte van elk digitaliseringsinitiatief.

In onze veranderde wereld zijn nieuwe strategieën nodig om precies te begrijpen waar, hoe en wanneer energie wordt gebruikt binnen uw organisatie. Door bewaking, beheer en verzameling van alle beschikbare energieactiva, met inbegrip van de vraag naar energie en het gebruik van energie, kunnen organisaties ervoor zorgen dat zij energie op de meest efficiënte manier opwekken en verbruiken.

De nieuwste groene innovaties kunnen hierbij ondersteuning bieden. Deze innovaties geven organisaties het inzicht dat zij nodig hebben om intelligente beslissingen te nemen over hun energiestratiegie in een digitale wereld. Maar organisaties die deze innovaties niet omarmen, ontberen mogelijk dit inzicht en lopen het risico energie en geld te verspillen. En dit kan een sneeuwbaleffect hebben aangezien digitale technologieën steeds meer worden omarmd.

Uw bedrijfsactiviteiten toekomstbestendig maken

Bedrijven die hun energiestrategie duidelijk definiëren en investeren in de nieuwste groene innovaties, hebben de beste papieren om hun milieudoelstellingen te halen, hun concurrentiepositie te verstevigen en hun bedrijfsactiviteiten toekomstbestendig te maken. Bedrijven die de nieuwste energietechnologieën niet omarmen, kunnen een achterstand oplopen in een sterk concurrerende markt. Het tempo waarin bedrijven stappen ondernemen is ook steeds verschillend, en daarom is een strategische planning noodzakelijk om groene doelstellingen sneller te realiseren.

Ontdek wat ervoor nodig is om een duurzaam, toekomstgericht bedrijf te worden