Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
News post

Centrica voltooit installatie van elektriciteitsopslagfaciliteit voor gemeente Gateshead

De installatie is een van 's lands grootste commerciële elektriciteitsopslagfaciliteiten.

De Distributed Energy and Power-divisie van Centrica heeft vandaag (maandag) de installatie bekendgemaakt van een van 's lands grootste commerciële elektriciteitsopslagfaciliteiten voor de gemeente Gateshead.

Dit 'accuproject' heeft tot doel om energie op te slaan of vrij te geven voor het eerder dit jaar geopende Gateshead District Energy Centre en zal in minder dan een seconde op fluctueringen in de vraag kunnen reageren.

De hypermoderne elektriciteitsopslagfaciliteit heeft een totale capaciteit van 3 MW en bestaat uit zes units die samen het equivalent van één miljoen AA-batterijen bevatten. De faciliteit kan voldoende energie opslaan om gedurende één uur in de behoeften van drieduizend woningen te kunnen voorzien.

Wanneer de installatie in bedrijf is genomen, zal Centrica het project onder een contract van tien jaar beheren en diverse flexibiliteitsservices voor het elektriciteitsnet leveren die helpen om het nationale elektriciteitsnet in balans te houden. Op termijn zal de installatie ook worden gebruikt om te voldoen aan pieken in de lokale vraag en elektriciteit leveren via een eigen kabel naar gebouwen die eigendom van de gemeente zijn, en naar bekende Tyneside-gebouwen, waaronder Gateshead College en het Sage Gateshead-concertgebouw.

Alan Barlow, directeur Verenigd Koninkrijk en Ierland voor Centrica Distributed Energy and Power zegt: "Het Gateshead Energy Centre is een revolutionair systeem en een indrukwekkende demonstratie van hoe decentrale energieoplossingen voor kostenbesparingen en een grotere weerbaarheid kunnen zorgen door het bij elkaar brengen van elektriciteitsopslag en andere energietechnologieën."

Het Gateshead District Energy Centre bestaat uit twee warmte-krachtkoppelingsunits (wkk) van 2 MW die genoeg elektriciteit voor vijfduizend woningen opwekken. De elektriciteit wordt gedistribueerd via een eigen kabelnetwerk bestaande uit hoogspanningselektriciteitskabels. De warmte van de machines wordt teruggewonnen om warm water voor verwarming te leveren via een drie kilometer lang netwerk van verwarmingsbuizen.

Raadslid John McElroy, wethouder Milieu en Transport van Gateshead zegt: "Deze elektriciteitsopslagfaciliteit completeert het bredere District Energy-programma dat goedkope warmte en energie aan woningen, organisaties en bedrijven in het centrum van Gateshead zal leveren.

"Het is een gedurfd, creatief programma dat betekent dat we ook energie kunnen opslaan en vrijgeven wanneer we dat willen, en we daarnaast het landelijke elektriciteitsnet ondersteunen, waardoor we meer inkomsten genereren voor gemeentelijke diensten."

Het energieopslagprogramma is gebaseerd op een langdurig energiepartnerschap tussen de gemeente Gateshead en Centrica, dat 2 MW aan zonnepanelen op 34 openbare gebouwen in de stad heeft geplaatst. Het bedrijf heeft ook apart wkk-eenheden in vijf vrijetijdscentra van de gemeente geïnstalleerd, waaronder Gateshead Leisure Centre, Heworth Leisure Centre en Dunston Leisure Centre.

Meer informatie over hoe Centrica bedrijven helpt voordeel te halen uit hun energie vindt u op www.centricabusinesssolutions.com

 

ENDS

Opmerkingen voor redacteurs:

Over het Gateshead-project

  • Het Gateshead Energy Centre wordt gerund door Gateshead Energy Company en maakt deel uit van het Gateshead District Energy-programma dat is opgezet om te voldoen aan de energiebehoeften van het bestaande districtsnetwerk en aan toekomstige behoeften van de nieuwe bedrijventerreinen en woonwijken.
  • Het Centre levert momenteel aan gebouwen zoals het Gateshead Civic Centre, Gateshead College en The Sage Gateshead.
  • De elektriciteitsopslagfaciliteit bestaat uit zes Younicos Y.Cube-accu-units en heeft een minimale responstijd van 140 ms. Het kan elektriciteit opnemen of afgeven, naargelang de lokale vraag.
  • De units zullen doorgaans worden ontladen wanneer dit nodig is voor het landelijke elektriciteitsnet om de frequentie van het net op 50 Hz te houden, en kan ook worden gebruikt voor piekvraag of het opslaan van overtollige elektriciteit voor het Gateshead District Energy Network.
  • De faciliteit zal later dit jaar in gebruik worden genomen.

Over Centrica

  • Centrica plc is een internationaal energie- en dienstverleningsbedrijf. Ons doel is energie en diensten te leveren en te voorzien in de veranderende behoeften van onze klanten.
  • We bedienen klanten al meer dan tweehonderd jaar en willen er in het centrum van hun dagelijkse leven voor hen zijn en hen helpen hun wereld draaiend te houden.
  • Distributed Energy and Power is onderdeel van ons mondiale bedrijfsonderdeel Centrica Business en is in 34 landen actief. • Onder de naam Centrica Business Solutions leveren wij geïntegreerde energieoplossingen, een combinatie van decentrale energietechnologieën en een scala van commerciële mogelijkheden om bedrijven en andere grootgebruikers van energie te helpen de prestaties en het kostenbeheer te verbeteren, de weerbaarheid te vergroten en mogelijkheden voor groei te creëren.

Neem voor meer informatie contact op met: Emily Highmore-Talbot op 07557 614936, emily.highmoretalbot@centrica.com of Leah Wong op 07557 615056, leah.wong@centrica.com