Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
News post

Bedrijven helpen om hun energieverbruik in eigen hand te nemen

Jorge Pikunic, algemeen directeur van Distributed Energy & Power, spreekt over de toekomst van energie voor bedrijven.

Eind vorige maand publiceerde Bill Gates zijn jaarlijkse brief waarin hij de bijzondere rol die de energiesector speelt in het moderne leven benadrukte. Vraag Gates iets over energie en hij zal u vertellen dat we iedere keer dat we een lamp aandoen of de thermostaat hoger zetten, u een superkracht gebruikt. Toegang tot energie.

De laatste 150 jaar was de energievoorziening in de westerse wereld voornamelijk afkomstig uit grote, gecentraliseerde bronnen. Elektriciteitscentrales die draaiden op steenkool, gas, kernenergie en, recenter, op duurzame energiebronnen, zoals wind.

Maar de wereldenergiemarkt maakt een transformatie door omdat we onze behoefte om het licht aan te houden in balans moeten zien te krijgen met het verlagen van de CO2-uitstoot en het zo voordelig mogelijk houden van energie.

Gates zei daarover: "De klimaatverandering tegengaan en energie betaalbaar maken voor iedereen vraagt nog wel wat nieuwe uitvindingen.

"Waarom? Wind- en zonne-energie zijn betrouwbare energiebronnen zolang de zon schijnt en de wind waait. Maar mensen hebben ook ‘s nachts en op bewolkte en windstille dagen betrouwbare energie nodig. Dat betekent dat energiebedrijven deze duurzame energiebronnen vaak aanvullen met fossiele brandstoffen, zoals steenkool of aardgas, die broeikasgas uitstoten."

Als bedrijf heeft Centrica aanzienlijk geïnvesteerd in zowel duurzame energiebronnen als aardgas. We zijn een grote aanhanger van duurzame energie en investeerden ruim € 1,2 miljard in het ontwikkelen en uitvoeren van uitstekende windmolenparken in het Verenigd Koninkrijk. Ook hielpen we klanten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan bij het benutten van de zonkracht. Tevens beheren we grote en kleine gasgestookte centrales.

Meer windmolenparken en zonnepanelen is ongetwijfeld een goede zaak voor het milieu, maar dit legt steeds meer druk op onze stroomnetwerken en het is onvermijdelijk dat we dat dan weer in onze portemonnee voelen. En duurzame energiebronnen betekent niet per se het einde voor gas. Gas blijft juist van essentieel belang, omdat deze activa moeten worden ondersteund, zoals Gates aanvoert.

Maar de kosten van de bouw van grootschalige krachtcentrales die misschien maar zelden zullen worden gebruikt, staan niet in verhouding. We zien dat met Distributed Energy & Power een nieuw hoofdstuk wordt geopend - een verschuiving van grote, gecentraliseerde energieopwekking naar een meer lokale, decentrale aanpak van energie.

Energie die wordt opgewekt waar we dat nodig hebben. Elektriciteitsopslagfaciliteiten waarmee we overvloedige energie kunnen afnemen van het systeem om te bewaren voor een bewolkte, windstille dag. En slim energiebeheer om onze waardevolle energie efficiënter te gebruiken op de best mogelijke tijd.

Centrica bouwt aan een nieuw wereldwijd bedrijf om al deze elementen samen te brengen, zodat we grote energiegebruikers als bedrijven en ziekenhuizen kunnen helpen om hun energieverbruik in eigen hand te nemen. Ze zullen controle krijgen over hun eigen energiebehoefte, hoeveel en wanneer zij de energie gebruiken, waar en wanneer zij hun eigen energie opwekken en hoe zij het net kunnen inzetten als manier om inkomsten te genereren.

Klinkt dat als veel werk? Wij zijn hun partner in het hele traject en ontwerpen de beste oplossingen. Vervolgens installeren wij die oplossingen, voeren ze uit en zorgen we ervoor dat die optimaal werken, zodat de klant zich kan blijven richten op het runnen van zijn eigen bedrijf.

 

 

Bent u journalist en wilt u in contact komen met ons mediateam, mail dan naar media@centrica.com