Looking up at a living wall on outside of a building
Blogs

Afvallocaties omzetten in nieuwe bronnen van hernieuwbare energie

Landelijk afvalverwerkingsbedrijf Afvalzorg maakt van gesloten stortplaatsen nieuwe bronnen van duurzame energie. Marcel Rozing, Sustainable Development Manager bij Afvalzorg, vertelt hoe hun duurzaamheidsreis zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld en hoe ze momenteel werken aan het streven naar netto nul.

Kunt u ons kennis laten maken met uw bedrijf?

Afvalzorg is een landelijk bedrijf dat afval verwerkt dat uiteindelijk op de vuilnisbelt belandt. Wij zorgen ervoor dat het hele proces van afvalbeheer goed verloopt. In het verleden werd ongeveer 80% van het afval dat naar de stortplaats werd gestuurd daadwerkelijk gestort en 20% werd gerecycled. Tegenwoordig is het andersom. Wat bij ons binnenkomt is 80% gerecycled en 20% wordt uiteindelijk gestort.

Wanneer een stortplaats is gesloten en afgedekt, moet die locatie nauwkeurig worden beheerd. Je moet ze de komende jaren in de gaten houden. Tegenwoordig ben ik vooral bezig met de herontwikkeling van die locaties. In het verleden werden ze vaak omgevormd tot golfbanen of recreatiegebieden. In plaats daarvan plaatsen we tegenwoordig vaak zonneparken. De focus ligt op zonneparken en ook zijn we bezig geweest met het realiseren van windturbines. Op één locatie kijken we naar de mogelijkheid van een batterij en die batterij moet zichzelf terugverdienen omdat we geen geld hoeven uit te geven aan een netaansluiting.

Kunt u ons vertellen over uw duurzaamheidsreis tot nu toe?

Als bedrijf zijn we al geruime tijd bezig met onze CO2 uitstoot. Onze CO2 uitstoot was voornamelijk gebaseerd op de methaangas die ontsnappen uit het afval op onze stortplaatsen - 95% van onze uitstoot van onze activiteiten kwam hiervan. We werken al jaren om ervoor te zorgen dat deze gassen niet ontsnappen. In eerste instantie omdat het stinkt. En in tweede instantie omdat we het kunnen gebruiken. Met dit methaangas kunnen we een WKK aandrijven, die elektriciteit en warmte opwekt die we kunnen gebruiken in onze bedrijfsvoering.

Het is voor ons een belangrijk doel geworden om de uitstoot van CO2 te vermijden. We verwachten dat we over een paar jaar via een heffing worden aangesproken op onze CO2 uitstoot. We verwachten dat onze CO2 uitstoot wordt gemonitord en dat we uiteindelijk per ton uitgestoten worden afgerekend. In het verleden waren onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid allemaal vrijwillig, gericht op wat we in euro's kunnen verdienen met ons land. Maar nu zijn we ook gefocust op welke CO2 uitstoot we kunnen voorkomen, zodat we toekomstige kosten kunnen vermijden. Het wordt steeds belangrijker in onze zakelijke beslissingen.

Wat is de impact van de recente piek in de energieprijzen op uw organisatie?

We streven ernaar om ons energieverbruik zo veel mogelijk te verminderen en daarnaast proberen we op onze locaties zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. In de praktijk kan het bij sommige van onze activiteiten lastig zijn om energie te besparen. Dus wat ik persoonlijk probeer te bereiken, is ervoor te zorgen dat we op onze locaties minstens zoveel energie opwekken als we gebruiken. Dat betekent dat als de energieprijzen stijgen we er meer voor gaan betalen. Maar we zullen in ieder geval meer inkomsten hebben uit de energie die we hebben opgewekt.

Inmiddels hebben we op onze eigen locaties één zonnepark gebouwd en in samenwerking met andere organisaties twee andere zonneparken op stortplaatsen. Op onze locatie in Almere ZIJN we nu een 10 hectare groot zonnepark bouwen en hebben we plannen in ontwikkeling voor nog een aantal hectare nieuwe zonneparken, zodat we op korte termijn meer duurzame energie in kilowattuur kunnen opwekken in relatie tot hoeveel we als organisatie consumeren. Daarmee compenseren we die prijsstijgingen deels.

“Bovenal zien we dat het beperken van de uitstoot ons een voordeel heeft gegeven ten opzichte van onze concurrenten, in plaats van ons achter te laten” - Marcel Rozing, Senior Projectleider, Afvalzorg

Wat zijn enkele van de uitdagingen die u bent tegengekomen op uw duurzaamheidsreis?

Ons vrijwillige CO2 emissieprogramma leverde ons voordelen op in de vorm van inzichten, waardoor we veel quick wins hebben kunnen realiseren. Nu staan ​​we voor moeilijkere beslissingen die wat meer investeringen vergen. Maar de bereidheid daartoe is nu groter, want het voorkomen van CO2 uitstoot is voor ons een reëel doel.

Bovenal zien we dat het beperken van de uitstoot ons een voordeel heeft gegeven ten opzichte van onze concurrenten, in plaats van ons achter te laten. We gebruiken het om te laten zien dat we een toekomstgerichte blik hebben. We profileren ons ten opzichte van onze concurrenten en vermijden veel CO2 uitstoot die de concurrent niet doet. Je hebt nog steeds de uitdaging om op prijs te concurreren, maar de CO2 uitstoot die je voorkomt maakt juist het verschil.

We zien dit als de drijvende kracht achter nieuwe bedrijfsactiviteiten. Het storten in Nederland zal steeds meer afnemen, maar er zal nog wel afval verwerkt moeten worden. Afval verbranden is niet de juiste oplossing, gezien de CO2 uitstoot die het heeft. We zoeken dus naar betere oplossingen om afval te verwerken met veel minder of geen CO2 uitstoot. De beperking van de CO2 uitstoot is een belangrijke richtlijn in wat onze toekomstige bedrijfsactiviteiten zouden moeten zijn, omdat je een activiteit kunt ontwikkelen waarmee je op korte termijn veel geld kunt genereren, maar als je veel CO2 uitstoot, weet je al dit houdt binnenkort op. Kun je beter een bedrijfsactiviteit bedenken die vanaf het begin de CO2 aanpakt, dan is de kans groot dat deze door je potentiële klanten meer wordt omarmd dan de andere activiteiten.

Wat denkt u dat uw bredere branche op de lange termijn beter zou kunnen doen om netto nul na te streven?

We beheren veel vierkante meters grond en als we daar geen afval meer storten omdat het vol raakt, is het voor ons een goede oplossing om op die locaties duurzame energie op te wekken - want dan kunnen we het afval goed in de gaten houden en duurzame energie opwekken tegelijkertijd.

Maar buiten onze eigen stortplaatsen zijn er in Nederland nog duizenden oude stortplaatsen en het zou mooi zijn als je daar ook duurzame energie zou kunnen opwekken. Dan hoef je geen landbouwgrond op te offeren. Veel van die oude locaties zijn nog niet goed gesaneerd, dus het plaatsen van een zonnepark daar kan een win-win zijn. En als zonneparken in de toekomst niet meer nodig zijn omdat we iets slimmer hebben bedacht, dan kun je het zonnepark weghalen en heb je nog een gesaneerde locatie waar je iets anders kunt doen.

Ons onderzoek heeft aangetoond dat organisaties die met succes een evenwicht weten te vinden tussen 'planeet en profijt', actief hun supply chain partners kozen op basis van hun vermogen om hun ecologische voetafdruk te verkleinen. Is dit iets wat u doet of overweegt te doen?

Je kunt als bedrijf niet zeggen dat we onze CO2 uitstoot willen verminderen en zoveel mogelijk duurzame energie willen opwekken op je eigen locaties - en dan samenwerken met bedrijven die niks geven om CO2 uitstoot, want dat kost ze te veel geld. Dat is geen goede match. Het is belangrijk om partners te zoeken die op dezelfde manier werken aan het verkleinen van hun CO2 voetafdruk.

Hoe goed denkt u dat uw organisatie de nieuwe rapportagevereisten over de uitstoot van broeikasgassen beheert?

Onze milieuvergunningen vereisen bepaalde rapportagemethoden, maar we publiceren eigenlijk meer cijfers dan nodig is. Wij rapporteren meer dan nodig is, omdat wij van mening zijn dat transparantie het beste inzicht geeft. Door de aard van afvalbeheer zullen we altijd een zekere mate van uitstoot en een zekere mate van overlast genereren, maar die proberen we zoveel mogelijk te beperken. We kunnen dat feit niet negeren, dus in die zin is het nuttig om transparant te zijn.

Zijn er beleids- of regelgevingswijzigingen waarvan u denkt dat deze gevolgen zullen hebben voor uw organisatie en/of sector?

Voor onze sector denk ik dat het straks nodig is om afvalverbranding te beoordelen op CO2 uitstoot. Als dat moment daar is, zal dat naar verwachting ook gebeuren voor afval op stortplaatsen. In die zin is het dus goed dat we al heel lang bezig zijn om onze CO2 uitstoot zo laag mogelijk te houden, want dat zorgt ervoor dat de heffing die betaald zou moeten worden zo laag mogelijk is.

Een heffing is een financiële drive is om nog duurzamer te worden. Als je daadwerkelijk moet betalen voor CO2 uitstoot, dan worden de investeringen die je doet om die uitstoot te voorkomen aantrekkelijker. Het is een beetje een paradox. Aan de ene kant is een heffing een zwaard dat boven ons hangt; maar aan de andere kant wordt het ook toegejuicht, omdat het investeringen in duurzaamheidsmaatregelen makkelijker zou rechtvaardigen.

Abonneer u op Centrica Business Solutions

Meld u aan om onze driemaandelijkse nieuwsbrieven te ontvangen:

  • Updates over netto nul, duurzaamheid, koolstofarm en hernieuwbare energie

  • Inzichten in onze energieoplossingen en de bredere energiemarkt

  • Ons laatste nieuws, webinars, podcasts en evenementen

Door een formulier in te vullen, gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens door Centrica Business Solutions zoals beschreven in het Privacybeleid. Centrica Business Solutions stuurt u regelmatig een nieuwsbrief en ander marketingmateriaal waarvan wij denken dat het voor u relevant is. U kunt zich hiervoor op elk moment afmelden.