Complete onderhoudsoplossingen voor de WKK

Download de brochure

Wat is er nodig om uw WKK compleet te onderhouden? In onze nieuwe brochure ‘Complete onderhoudsoplossingen voor de WKK’ wordt het onderhoud van WKK’s toegelicht en vertellen we welke onderhoudscontracten en -services Centrica Business Solutions u kan bieden.

Centrica Business Solutions onderhoudt en beheert een groot aantal operationele WKK-eenheden in Nederland en combineert dit met een groot team van mobiele servicemonteurs in de buitendienst. In deze brochure delen we hoe ons servicecentrum werkt, behandelen we monitoring op afstand en bespreken we onze serviceplannen en onderhoudscontracten.

Als u vragen heeft over deze brochure of als u meer wilt weten over het onderhoud van uw WKK, neem dan contact met ons via: centricabusinesssolutions.NL@centrica.com