Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

d'Arta bespaart 1,6 MW aan elektriciteit

Belgische levensmiddelenproducent vertrouwt op Demand Side Response om kosten te beheersen en duurzaamheidsafspraken na te komen

1,6 MW
vermindert het jaarlijkse elektriciteitsverbruik met 1,6 MW

Stijgende elektriciteitskosten een halt toeroepen

Bij het verwerken, invriezen en koelen van groenten wordt een enorme hoeveelheid energie verbruikt. Het is dan ook de grootste maandelijkse kostenpost voor d'Arta. Om de elektriciteitskosten niet verder te laten stijgen, wilde het bedrijf de mogelijkheden van DSR (Demand Side Response) onderzoeken.

Flexibele energie isoleren

Samen met het team van d'Arta heeft REstore (nu onderdeel van Centrica Business Solutions) een DSR-audit op locatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat er 1,6 MW aan energie bespaard kon worden in drie verschillende koelruimtes in de fabriek.

Deze zwaar geïsoleerde magazijnen hebben een grote thermische buffer die temperaturen gedurende enkele uren laag kan houden zonder dat extra koeling nodig is. Uit de audit bleek echter ook dat de vastgestelde flexibele energie niet volledig voldeed aan de technische specificaties van de beheerder van de transmissievoorziening. Bij de oplossing van dit probleem was Centrica Business Solutions van grote waarde door als aggregator op te treden. De energiebesparingsmogelijkheden van d'Arta werden geïntegreerd in het bredere portfolio van deelnemende
bedrijven die gebruikmaken van het FlexPond™-platform.

De resultaten

Dankzij het DSR-programma van Centrica Business Solutions kan d'Arta het elektriciteitsverbruik met 1,6 MW beperken en inkomsten genereren om de stijgende elektriciteitskosten te compenseren. 

Het project beschermt de productie van d'Arta. Met behulp van zeer geautomatiseerde systemen voor  voedselverwerking en logistiek kan d'Arta elke week meer dan vierduizend pallets kant-enklaarmaaltijden en verpakte groenten produceren en distribueren. Door de flexibele energie voor DSR-doeleinden te isoleren van de
diepvriesproductielijnen, kan d'Arta de koelprocessen voor zowel koelfaciliteiten als productielijnen in dezelfde machinekamer beheren.

Maar de voordelen zijn niet alleen van financiële aard. De DSRoplossing verlaagt de CO2-uitstoot van het bedrijf en helpt de wereldwijde klimaatverandering te beperken.

Door samen te werken hebben d'Arta en Centrica Business Solutions veel uitdagingen overwonnen om onze deelname aan Demand Side Response mogelijk te maken."
Woordvoerder van d'Arta

Waarom zou u kiezen voor Centrica Business Solutions?

  • Centrica Business Solutions houdt altijd rekening met vooraf ingestelde voorwaarden voor beperking. Er  is geen invloed op de productie en er worden altijd hoge kwaliteitsnormen aangehouden.
  • Demand Side Response vereenvoudigt de verdere ontwikkeling van duurzame energie. Het verlaagt de CO2-uitstoot in de industrie. Het helpt de wereldwijde klimaatverandering te beperken.
  • Demand Side Response genereert aanzienlijke, terugkerende inkomsten. Industriële consumenten kunnen deze inkomsten gebruiken om hun energierekening te verlagen.