Hoe wij werken

Ontdek hoe Centrica Business Solutions
u kan helpen bij uw ambitie om een duurzaam bedrijf te worden

Ga naar: Hoe wij helpen  | Voordelen  | Onze methodologie  | Uw energietraject

 

Centrica Business Solutions biedt een andere benadering van energie – een benadering die de expertise van onze mensen combineert met de kracht van decentrale energie om ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan uw zakelijke ambities. Wij noemen dit Onze Benadering en in het hart daarvan staat uw Energietraject, een energiestrategie en energieplan die op maat zijn gemaakt en die zich richten op uw bedrijfsdoelstellingen.

Onze unieke combinatie van strategisch advies, industriële expertise, innovatieve technologie, flexibele financiering en volledige levenscyclusondersteuning zorgt ervoor dat u het meeste haalt uit nieuwe kansen, snel reageert op marktveranderingen en complexiteit en risico elimineert.

 

70%
van de bedrijven zegt dat zij behoefte hebben aan commerciële en technische expertise om hen te helpen de groeikansen te realiseren die energie kan aanboren
66%
van de zakelijke klanten is bezorgd over de toenemende complexiteit van energiebeheer
67%
van de bedrijven is bezorgd over het gebrek aan controle en de zekerheid van energievoorziening

Een veranderende wereld vraagt om een nieuwe benadering van energie

Meer informatie over Onze Benadering en uw Energietraject

Bekijk onze video om te zien hoe Centrica Business Solutions dit in praktijk brengt door organisaties te helpen bij het benutten van nieuwe technologieën, nieuwe ideeën en nieuwe denkwijzen.

Hoe wij met u samenwerken

Uw Energietraject

Een op maat gemaakte energievisie voor uw bedrijf

Uw Energietraject definieert een duidelijke en doelgerichte benadering voor energie-implementatie – waarbij uw doelen worden vastgesteld, kansen worden geïdentificeerd, oplossingen worden geïnstalleerd en voortdurende ondersteuning en optimalisatie worden geboden.

 • Koppel bedrijfsdoelstellingen aan een duidelijke energiestrategie
 • Identificeer relevante trends, regelgeving en uitdagingen
 • Maak een overzicht van energiekansen en commerciële mogelijkheden
 • Geef input en ondersteuning voor uw business case
 • Definieer ontwikkelingsmijlpalen en een routekaart voor projecten
 • Formuleer de vereisten voor hulpbronnen en governance

Voordelen voor uw organisatie

Onze benadering ten aanzien van de energietransitie verenigt economisch succes met verantwoordelijkheid voor het milieu. En hoewel elk Energietraject zal verschillen, kunnen onze experts een combinatie van technologieën, oplossingen en diensten op maat maken op basis van uw individuele bedrijfsbehoeften.

Elke stap wordt ondersteund door deskundige medewerkers, beproefde processen en end-to-end verantwoording – zodat ervoor wordt gezorgd dat uw bedrijf wordt geholpen bij het realiseren van uw financiële en milieugerelateerde agenda.

 • Lagere CO₂-uitstoot door het inzetten van technologieën en diensten die inefficiëntie identificeren en verspilling verminderen
 • Grotere winsten door energiebehoeften te verminderen en concurrentievoordeel voor uw bedrijf te creëren
 • Minimaal risico door energie-gerelateerde activiteiten en milieurisico’s zo vroeg mogelijk te identificeren
 • Versterk uw merk met resultaten die bijdragen aan uw duurzame reputatie bij klanten, werknemers en investeerders
 • Zorg voor naleving van regelgeving, met deskundige begeleiding, kennis van wet- en regelgeving en commercials die risico’s beperken
 • Elimineer beperkingen voor hulpbronnen met volledige levenscyclusondersteuning die nieuwe technologieën levert, ondersteunt en beheert
 • Verminderde complexiteit met onze ondersteuningsmethodologie, mogelijk gemaakt door effectieve evaluatie van uw duurzaamheidsbehoeften
 • Zorg voor een duidelijk plan naar succes met ‘Uw Energietraject’ en voldoe aan de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf
Ontdek hoe onze energiebenadering uw organisatie kan helpen