Duurzaamheid

Duurzaamheid stimuleren in uw en ons bedrijf

Ga naar:  Klimaatverandering  |  Innovatie |  Case Studies  |  Onze ambities

Bij Centrica Business Solutions streven wij naar een toekomst met een laag koolstofgehalte door onze klanten en ons bedrijf in staat te stellen energie duurzamer te gebruiken.

Binnen geheel Centrica plc hebben wij onze CO₂-voetafdruk verlaagd en ambities voor verantwoorde bedrijfsvoering geformuleerd die in 2030 moeten zijn verwezenlijkt, in overeenstemming met de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling.

Bestrijden van klimaatverandering

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van de samenleving. Voor 2030 streven wij naar:

  • Onze klanten helpen de uitstoot met 25% te verlagen via directe (3%) en indirecte actie (uitgangspunt: 2015)
  • Leveren van 7GW aan flexibele, decentrale en koolstofarme technologieën, naast diensten voor systeemtoegang en -optimalisatie
  • Laten zien dat wij gelijke tred houden met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs en een traject naar netto nul emissie in 2050 ontwikkelen
  • Een waarde van £ 5 miljard realiseren voor gemeenschappen via nieuwe en decentrale energietechnologieën
  • Op het gebied van energie-efficiëntie een besparing van £ 300 miljoen realiseren voor publieke en essentiële diensten

 

39%
Vermindering van de interne CO₂-voetafdruk sinds 2015.
3.9%
Reduzierung der Kundenemissionen im Jahr 2019.
11GW
Erneuerbare Energien im Management.
A Grade
Op het gebied van leiderschap voor klimaatactie door CDP, een internationale NGO.
Hoe wij onze CO₂-uitstoot verlaagden

Onze klimaatambities

Bij Centrica is onze overkoepelende doelstelling “u helpen uw wereld steeds duurzamer te maken”. Via onze verantwoorde bedrijfsvoering hebben wij vijftien ambities geformuleerd die hieraan betekenis geven, waarmee de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling worden ondersteund.
Innoveren om voorop te blijven lopen
Centrica Innovations
Via Centrica Innovations investeren wij in technologie en ideeën die de manier zullen veranderen waarop wij wonen, werken en ons verplaatsen. Wij werken samen met anderen beleidsmakers op het gebied van verandering en zoeken naar nieuwe innovaties – met inbegrip van duurzame technologieën.
Flexibele nutsvoorzieningen
De nutsvoorzieningen die vandaag de dag meer zijn gericht op hernieuwbare energiebronnen, scheppen kansen voor zowel grote energieverbruikers als nutsbedrijven. Gecombineerd met hernieuwbare technologieën en batterijopslag kunnen onze energieoptimaliseringsoplossingen deel uitmaken van uw reis naar een duurzame bedrijfsvoering.
Elektrische voertuigen
Bedrijven en organisaties uit de publieke sector zijn in toenemende mate gefocust op de voordelen van elektrische voertuigen (EV’s). Ons geïntegreerde pakket met de infrastructuur voor opladen, energie op locatie en softwareoplossingen kunnen u helpen duurzamer te worden.