Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Responding to the spread of coronavirus – Message from our Managing Director

Nieuwe energietechnologie – de agenda voor de publieke sector

Beheer energiekosten, behaal duurzaamheidsdoelstellingen,
verbeter de operationele efficiency.

De publieke sector staat voortdurend onder druk om kosten te besparen en betere dienstverlening te bieden, en moet daarbij ook nog voldoen aan strenge milieuwetgeving. Doordat energiekosten een aanzienlijke kostenpost vormen, wordt er veel nagedacht over besparingen en prestaties. En dankzij de essentiële rol die de publieke sector in de samenleving speelt, is weerbaarheid cruciaal.
Wat heeft nieuwe energietechnologie te bieden?
10 miljard
is de jaarlijkse vraag naar energie (in kWh) van het Britse overheidsvastgoed (bron: Carbon Trust)
£750 miljoen
bedragen de geschatte totale jaarlijkse energiekosten van lokale overheden in het Verenigd Koninkrijk (bron: Carbon Trust)
Het jaar 2020
is de deadline voor het Verenigd Koninkrijk om vijftien procent van de energiebehoefte uit hernieuwbare energiebronnen te halen, wat niet zal lukken (bron: het Britse parlement)