Onderzoeksmethode: waarom wachten om naar CO2-neuttraliteit te streven? Stel nu een duurzaam bedrijfsmodel op

Al drie jaar bevragen wij organisaties betreffende energie en duurzaamheid. Leer hier meer over de methodologie achter ons nieuwe rapport.

Voor ons nieuwe rapport – Waarom wachten om naar CO2-neuttraliteit te streven? Stel nu een duurzaam bedrijfsmodel op – hebben we 1000 executives ondervraagd en hun inspanningen voor duurzaamheid op vijf kerndomeinen gebenchmarkt.

De respondenten zijn gesitueerd in België (13%), Italië (13%), Mexico (13%), Nederland (13%), het VK en Ierland (25%) en de VS (25%).

Zij vertegenwoordigen een brede waaier van industriesectoren: verwerkende industrie (35%, incl. 20% voeding- en drankproductie), retail (19%), gezondheidszorg (15%), bouw (10%), onderwijs (10%), hospitality (5%), vastgoed (5%) en tuinbouw (1%). Wat senioriteit van de respondenten aangaat: 70% waren gesitueerd op managementniveau; 30% behoorden tot de C-functies.

Op basis van hun antwoorden hebben we de respondenten in 2 groepen verdeeld: 'leaders' (20%) en 'followers' (80%), namelijk de organisaties die nog niet voluit op duurzaamheid focussen.

Hun duurzaamheidsinspanningen werden gebenchmarkt op basis van 14 indicatoren in vijf kerndomeinen:

Pijler 1: Duurzame bedrijfsfocus

We onderzochten wat onze respondenten begrepen onder de term 'duurzaamheid'. We vroegen naar de hoofdprioriteiten van hun organisatie, met welke substantiële risico's ze moeten afrekenen, en hoe zij de groeibenadering van hun organisatie zouden omschrijven.

Pijler 2: Bereidheid voor beleidsrisico

We analyseerden in hoeverre respondenten op de hoogte waren van de aankomende reguleringen voor CO2-reductie en of ze conform die toekomstige beleidsvereisten werkten of deze zelfs overtroffen. Ons onderzoek ging ook na hoe effectief ze zich met data bewapenen om hun uitstoot te reduceren, of ze kennis hebben van Scope 3-uitstoot, en hoe omvattend hun huidige strategie voor CO2-reductie is.

Pijler 3: Organisatorische vermogens

De respondenten kregen een reeks vragen naar de effectiviteit van het duurzaamheidsbeheer van hun organisatie: hoe zij een duurzaamheidscultuur opbouwen, welke maatregelen ze nemen om hun teams te onderwijzen, te motiveren en te inspireren voor duurzaamheid, hoe duurzaamheid invloed uitoefent op hun governancemodel, wervingsstrategieën en de aankoop- en evaluatieprocessen inzake hun leveranciers.

Pijler 4: Technische acceptatie

We vroegen de respondenten hoe ze CO2-neutrale technologie gebruiken in het kader van hun traject naar duurzaamheid. We onderzochten de technologieën die ze al hanteren en de voordelen die deze nu leveren, naast de technologieën waarin ze de komende jaren overwegen te investeren. We gingen ook na hoe hun organisaties duurzaamheid in hun toeleveringsketen ondersteunen.

Pijler 5: Financiële bereidheid

Ons onderzoek ging na hoe effectief respondenten bezig zijn met de businesscase voor investering in CO2-neutrale technologieën. Wij onderzochten de obstakels die hen weerhouden van investeringen, en de benaderingen die hen helpen hun reis op weg naar CO2-neutraliteit te financieren.