EstorLux_battery_park
  1. Home
  2. > Kenniscentrum
  3. > Kenniscentrum
  4. > Nieuwsartikelen
Bedrijfsnieuws

Lancering eerste grootschalig batterijpark voor energieopslag op het Belgisch hoogspanningsnet is een succes

Sinds zijn ingebruikname leverde het EStor-Lux batterijpark al bijna 16.000 MWh aan regelvermogen aan Elia, de beheerder van het Belgische hoogspanningsnet dankzij Centrica’s Demand Side Response technologie.

Centrica Business Solutions, verantwoordelijk voor het optimaliseren van EStor-Lux op de elektriciteitsmarkten, neemt sinds de operationele start systematisch deel aan de dagelijks door Elia georganiseerde veilingen voor secundair regelvermogen (aFRR). Zo heeft het Bastogne batterijpark, geaggregeerd in een portfolio met andere bronnen van flexibele capaciteit, een gemiddeld regelvermogen (in injectie of afname) van 10,2 MW aan Elia geleverd dat aan de stabiliteit van het Belgische elektriciteitsnet heeft bijgedragen.

Het EStor-Lux consortium (SRIW, Ackermans & van Haaren, CFE, BEWATT, SOCOFE, IDELUX, SOFILUX) is op 9 december 2021 gestart met de commerciële uitbating van het eerste batterijpark voor energieopslag met een aansluiting op het Belgische hoogspanningsnet. Het park, bestaande uit 480 lithium-ionbatterijmodules, is gevestigd op de site van een Kyndryl-datacenter in Bastogne en heeft een geïnstalleerd vermogen van 10 MW en een opslagcapaciteit van 20 MWh. Daarmee is het in opslagcapaciteit de grootste actieve batterijsite in de Benelux. Dit project is ook een van de eerste in Europa die inzet op een opslagcapaciteit van langere duur (120 minuten om het systeem te laden en ontladen, 2 tot 4 keer langer dan bestaande systemen). Hierdoor kan het batterijpark veel frequentere en langere activeringen leveren om bij te dragen tot het behoud van het evenwicht van het net. Een doorslaggevend voordeel voor het systeem: een batterij met opslagcapaciteit van 2 uur kan voorkomen dat er frequentieafwijkingen optreden, terwijl huidige batterijparken van kortere duur pas later ingeschakeld kunnen worden om deze frequentieafwijkingen te compenseren eens ze zich voorgedaan hebben.