Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Bovenaanzicht van lopende mensen in een open gebied.
News post

E&P joint venture

Centrica en Bayerngas Norge richten een E&P joint venture op.

Centrica plc ('Centrica') en Stadtwerke München GmbH ('SWM') hebben een overeenkomst bereikt om Centrica’s Europese bedrijf voor de exploratie en productie van olie en gas ('E&P') samen te voegen met Bayerngas Norge AS ('Bayerngas Norge') om een nieuwe joint venture ('Joint Venture') te vormen (de 'Transactie') en een toonaangevend onafhankelijk Europees E&P-bedrijf op te richten. De Joint Venture zal twee aandeelhoudende entiteiten omvatten. &Nbsp;Centrica zal 69 procent bezitten en de bestaande aandeelhouders van Bayerngas Norge, geleid door SWM en Bayerngas GmbH, zullen 31 procent in handen krijgen. De ingangsdatum van de Transactie is 1 januari 2017 en deze zal naar verwachting worden afgesloten in het vierde kwartaal van 2017, afhankelijk van de concurrentie, toestemming van regelgevende instanties en andere voorwaarden.

Dankzij de Joint Venture zal er een krachtige en duurzaam Europees E&P-bedrijf ontstaan door het inkomsten genererende productieprofiel voor de relatief korte termijn van Centrica samen te voegen met de meer recentelijk in gebruik genomen producerende activa en de ontwikkelingsportfolio van Bayerngas Norge. Zowel Centrica als SWM hanteren dezelfde strategische onderbouwing voor de Transactie:

 • Brengt gelijkgestemde aandeelhouders samen, die zich strategisch op één lijn bevinden wat betreft de rol van E&P.
 • Combineert een complementaire mix van productie- en ontwikkelingsactiva met sterke posities in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Noorwegen en Denemarken.
 • Creëert een robuuste, zelffinancierende entiteit met een aantrekkelijk financieel profiel, die organische en anorganische herbelegging en uitkeringen mogelijk maakt.
 • Levert naar verwachting een netto contante waarde op van £ 100-150 miljoen (€ 120-180 miljoen) via synergieën door kostenbesparingen en portfolio-optimalisatie.
 • Biedt de kans om de entiteit te versterken door verdere consolidatie en joint ventures, waaronder een mogelijke beursintroductie op de middellange termijn.

Iain Conn, Group Chief Executive van Centrica plc zegt:

"Als onderdeel van onze strategie van 2015 hebben we ons gericht op het ontwikkelen van een beter gefocust en sterker E&P-bedrijf, dat zal bijdragen aan de weerbaarheid van de groep, terwijl het de E&P-participatie van Centrica beperkt. Naast de onlangs aangekondigde verkoop van onze activa in Canada en Trinidad en Tobago, creëert deze joint venture een groter, duurzamer en capabeler Europees E&P-bedrijf en brengt de joint venture gelijkgestemde aandeelhouders samen, die een gedeelde strategische visie hebben op de rol van E&P."

"Als een van de grootste onafhankelijke E&P-bedrijven in Noordwest-Europa heeft de nieuwe entiteit de mogelijkheid om te participeren in verdere consolidatie en joint ventures, en creëert toekomstige optionaliteit voor de aandeelhouders van Centrica".

Florian Bieberbach, Chief Executive van Stadtwerke München, zegt:

"We zijn ervan overtuigd dat we door het combineren van onze E&P-activiteiten een nog sterker en duurzamer bedrijft kunnen creëren. Centrica, dat ongeveer dezelfde achtergrond en strategie heeft als wij, is een ideale partner met wie we deze joint venture samen kunnen ontwikkelen en laten floreren."

Overzicht van de Joint Venture

De Joint Venture combineert twee complementaire portfolio's en zal een van Europa's toonaangevende onafhankelijke E&P-bedrijven creëren, die eind 2016 beschikte over 2P-reserves van 409 miljoen vaten olie en 2C-resources van 216 miljoen vaten olie, met voor 2017 een verwachte gecombineerde productie van 50 tot 55 miljoen vaten olie uit 27 producerende velden. De Joint Venture omvat de activa van Centrica in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Noorwegen en de activa van Bayerngas Norge in het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Denemarken.

De portfolio van de Joint Venture zal overwegend uit gas bestaan, waarbij ongeveer 66 procent van het totale aantal reserves en resources bestaat uit aardgas. De Joint Venture zal een combinatie van productiemiddelen, ontwikkelingsopties en exploratievergunningen bevatten, evenals één bediende terminal op het vasteland in het Engelse Barrow-in-Furness, en zal de financiële capaciteit hebben om te profiteren van investeringskansen.

Er vindt een aanzienlijke productie plaats op de korte en de middellange termijn door reeds langer bestaande activa, waaronder Morecambe, Greater Markham, Kvitebjørn en Statfjord, en door de recentelijk in gebruik genomen activa Valemon, Cygnus en Ivar Aasen. De Joint Venture zal ook een aantrekkelijke verzameling ontwikkelingsactiva bezitten, waaronder Maria, Oda, Fogelberg en Skarfjell in Noorwegen en Hejre en Solsort in Denemarken, die voor toekomstige optionaliteit zorgen voor de Joint Venture.

De Joint Venture zal een aanzienlijk deel van de gecombineerde portfolio beheren en ongeveer 22 procent van zijn verwachte productie van 2017 exploiteren. Centrica zal naar verwachting de gehele productie van de activa van de Joint Venture verwerven en op de markt brengen op grond van marketing- en verkoopovereenkomsten.

De financiële structuur van de Joint Venture

Centrica zal bijdragen aan het geheel van zijn Europese E&P-bedrijfsactiviteiten en een reeks uitgestelde betalingen doen van totaal ongeveer £ 340 miljoen (€ 400 miljoen), na aftrek van belastingen, aan de Joint Venture tussen 2017 en 2022, in ruil voor een aandeel van 69 procent in de Joint Venture. De uitgestelde betalingen worden vastgesteld door te kijken naar de financieringsvereisten op de korte termijn voor specifieke velden waar de buitengebruikstelling al in gang is gezet of zal beginnen in 2017 of 2018. De bestaande aandeelhouders van Bayerngas Norge, geleid door SWM en Bayerngas GmbH, zullen een bijdrage leveren van 100 procent van de aandelen in Bayerngas Norge in ruil voor een aandeel van 31 procent in de Joint Venture, dat via Bayerngas HoldCo wordt aangehouden.

Na voltooiing van de Transactie, zal Centrica de Joint Venture consolideren in zijn boekhouding.

Financieel kader van de Joint Venture

Het doel dat de partijen voor ogen staat bij het oprichten van een Joint Venture, is het creëren van een duurzaam E&P-bedrijf met een veerkrachtige kapitaalstructuur, dat zichzelf kan financieren uit zijn operationele cashflow in een reeks grondstofprijsomgevingen, waaronder de Centrica 'low case' van $ 35 per vat Brent-olie en 35 p/therm UK NBP aardgas.

De Joint Venture verwacht ongeveer 80 procent van zijn operationele cashflow na aftrek van belasting te investeren via de cyclus van organische en anorganische groeiopties om een duurzaam productieprofiel voor de middellange termijn te leveren van 45-55 miljoen vaten olie per jaar. Op korte termijn is het de bedoeling dat de Joint Venture een bedrag gaat investeren tussen de £ 400 en 600 miljoen (€ 480 en 720 miljoen) per jaar. 

De resterende operationele cashflow na aftrek van belastingen is bedoeld om te worden uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun respectieve belangen.

Operationele structuur van de Joint Venture

Het is de bedoeling dat de Joint Venture na voltooiing van de transactie de dagelijkse bedrijfsactiviteiten zelfstandig zal managen, los van Centrica en SWM als aandeelhouders. Het managementteam wordt geleid door Chris Cox als Chief Executive Officer, die momenteel Managing Director is van Centrica E&P.

Als de transactie is afgerond, zullen de bestaande medewerkers van Centrica E&P en Bayerngas Norge, die in dienst zijn van entiteiten die zijn toegevoegd aan de Joint Venture, blijven werken voor deze entiteiten en de verwachting is dat zij samen met hun werkgevers worden overgeplaatst naar de Joint Venture. Daarnaast zal een aantal medewerkers van Centrica plc dat nu werkt voor Centrica's E&P-bedrijf, eveneens worden overgeplaatst naar een van de toegevoegde entiteiten en op dezelfde basis deelnemen aan de Joint Venture.

Om ervoor te zorgen dat de Joint Venture profiteert van de schaalvoordelen en expertise van haar aandeelhouders, heeft Centrica ermee ingestemd om een reeks diensten te verlenen aan de Joint Venture na voltooiing van de transactie. Deze diensten bestaan hoofdzakelijk uit ondersteunende functies, waaronder VGM, HR, Financiën en IT. De jaarlijkse kosten voor de Joint Venture zijn afhankelijk van de daadwerkelijke mate van dienstverlening die de Joint Venture vereist.

Synergieën die voortvloeien uit de Joint Venture

Zowel Centrica als Bayerngas Norge hebben al gerichte kostenreductieprogramma's geïmplementeerd en geleverd en hebben gekozen voor een gedisciplineerde aanpak van de allocatie van kapitaal. Het is de bedoeling dat de Joint Venture zich verder richt op mogelijkheden om kosten te reduceren en cashflows te verbeteren, en Centrica en SWM geloven dat de oprichting van de Joint Venture kansen zal creëren om bestaande kostenbesparingsprogramma's versneld uit te voeren en te verbeteren, de efficiency te verhogen en de gezamenlijke portfolio te optimaliseren. Dit zal worden bereikt door de uitwisseling van technische expertise en best practices tussen de twee portfolio's, het stroomlijnen van activiteiten en elkaar overlappende gebieden (bijvoorbeeld bij Cygnus), en de levering van een grotere bedrijfsmatige en administratieve efficiency.

Het bestuur van de Joint Venture

Het bestuur van de Joint Venture zal naar verwachting worden samengesteld uit de Chief Executive Officer (CEO) plus vier vertegenwoordigers van Centrica en twee vertegenwoordigers van de SWM-groep. Bepaalde zaken vereisen de goedkeuring van vertegenwoordigers van zowel Centrica als de SWM-groep. De functie van voorzitter wordt vervuld door een directeur die door Centrica wordt benoemd. De Joint Venture zal zijn gevestigd en belastingplichtig zijn in het Verenigd Koninkrijk en het hoofdkantoor zal worden gevestigd in de regio Groot-Londen.

Uitstapmechanisme

De partijen zijn overeengekomen om beperkingen in te stellen voor de overdracht van belangen in de Joint Venture gedurende twee jaar na de oprichting van de Joint Venture. Na deze periode hebben SWM en Centrica het gebruikelijke recht om uit te stappen, waaronder het recht om een beursintroductie van de Joint Venture te initiëren.

Centrica en SWM vinden dat de oprichting van een onafhankelijke Joint Venture extra versterking van de gecombineerde bedrijfsactiviteiten mogelijk zou moeten maken via verdere consolidatie en joint ventures, waaronder de mogelijkheid van een beursintroductie op de middellange termijn, en dat dit alles extra optionaliteit biedt voor beide aandeelhouders, waaronder een aantal potentiële uitstaptrajecten mochten de individuele aandeelhouders willen uitstappen na de aanvankelijke blokkeringsperiode.

Voorwaarden voor voltooiing en het oorspronkelijke tijdschema

Voltooiing van de transactie wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2017 en is een van de voorwaarden voor goedkeuring door de relevante mededingingsautoriteiten en toezichthouders.

Oproep voor investeerders en analisten

Centrica houdt een telefonische vergadering om 08:00 uur BST op 17 juli 2017 voor analisten en investeerders. U kunt inbellen op deze telefonische vergadering via de volgende nummers:

Verenigd Koninkrijk: &Nbsp;    020 3059 8125
Internationaal: &Nbsp;         +44 20 3059 8125
Een begeleidende presentatie is beschikbaar op www.centrica.com/investors

Over Centrica E&p

 • Gedurende de twaalf maanden die eindigden op 31 december 2016, hebben de entiteiten waaruit Centrica’s Europese bedrijf voor de exploratie en productie van olie en gas bestaat, een winst vóór belasting gegenereerd van £ 223 miljoen (€ 268 miljoen).
 • Op 31 december 2016 rapporteerden de entiteiten waaruit Centrica's Europese E&P-business bestaat, bruto-activa van £ 4562 miljoen (€ 5474 miljoen, exclusief intergroepsaldi).

Over Centrica plc

 • Centrica plc is een internationaal energie- en dienstverleningsbedrijf. Ons doel is energie en diensten te leveren en te voorzien in de veranderende behoeften van onze klanten.
 • We bedienen klanten al meer dan tweehonderd jaar en willen er in het centrum van hun dagelijkse leven voor hen zijn en hen helpen hun wereld draaiend te houden.
 • Onze twee mondiale klantgerichte bedrijfsonderdelen Centrica Consumer en Centrica Business leveren energie en energiegerelateerde diensten aan ongeveer 27 miljoen klantenaccounts in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noord-Amerika, via sterke merken, zoals British Gas, Direct Energy en Bord Gáis Energy. Zij doen dit met steun van 12.000 technici.
 • We ontwikkelen ook nieuwe en innovatieve producten, aanbiedingen en diensten voor klanten via onze vijf groeidivisies: Energy Supply, Services, Connected Home, Distributed Energy & Power (DE&P) en Energy Marketing & Trading. Onze divisie Connected Home heeft het Hive-productengamma ontwikkeld, dat onder anderen een slimme thermostaat bevat waarmee klanten hun energieverbruik kunnen controleren en regelen via hun telefoon, terwijl DE&P geïntegreerde energie-oplossingen biedt voor commerciële en industriële klanten en klanten voorziet van end-to-end services - van inzicht naar optimalisatie en oplossingen.
 • Centrica heeft het accent van zijn resources verlegd van activabedrijven naar klantgerichte bedrijfsonderdelen. Onlangs heeft Centrica de verkoop van E&P-activa in Trinidad en Tobago afgerond en de verkoop aangekondigd van zijn Canadese E&P-divisie en zijn twee grote gasgestookte energiecentrales in Engeland. Centrica blijft eigenaar van een aantal kleinere gasgestookte energiecentrales in Engeland en van een belang van twintig procent in de Britse kerncentrales van EDF Energy.
 • De rol van E&P in de portfolio van Centrica is zorgen voor cashflowdiversiteit en een solide balans. Dat we voor onze eigen productie zorgen, verbetert ook de efficiency van bepaalde aspecten van onze klantgerichte bedrijven, waaronder de kosten van hedging en risicobeheer.
 • Innovatie ligt ten grondslag aan alles wat we doen en daarom investeren we £ 100 miljoen (€ 120 miljoen) in Centrica Innovations, een nieuwe onderneming voor het identificeren, verder ontwikkelen en snel implementeren van nieuwe technologieën en innovaties die kunnen helpen om onze klanten de juiste aanbiedingen, producten en diensten te bieden.

Over Stadtwerke München

 • Stadtwerke München Groep (SWM) is het gemeentelijke nutsbedrijf van München en is een van de grootste energie- en infrastructuurbedrijven in Duitsland. Meer dan een miljoen particuliere huishoudens, kleine en middelgrote bedrijven en grote instellingen en ondernemingen maken dagelijks gebruik van de diensten van SWM. SWM heeft ruim negenduizend medewerkers in dienst en in het boekjaar 2016 bedroeg de omzet ongeveer € 6,3 miljard.
 • Tot de producten en diensten die SWM levert, behoren elektriciteit, aardgas, stadsverwarming, drinkwater en breedbandinternet. Daarnaast verzorgt SWM het grootste deel van het openbaar vervoer in München.
 • Tot de internationale investeringen van SWM behoren, naast de E&P-activiteiten, ook onshore en offshore windmolenparken in diverse Europese landen. In het Verenigd Koninkrijk is SWM is een belangrijke investeerder in een van de grootste offshore windparken, Gwynt y Mor.

Over Bayerngas Norge AS

 • Bayerngas Norge AS ('Bayerngas Norge') is het vehikel van SWM en twee minderheidsaandeelhouders dat zich bezighoudt met upstreamactiviteiten (exploratie en productie). Het bedrijf werd opgericht in 2006 om de levering van gas aan Beieren veilig te stellen.
 • Bayerngas Norge is momenteel partner in drie producerende velden in Noorwegen en drie in Engeland. Het Ivar Aasen-veld, dat wordt geëxploiteerd door AkerBP, en het Cygnus-gasveld in het Verenigd Koninkrijk, zijn de twee velden die de grootste bijdrage leveren aan de productie van Bayerngas Norge.
 • Gedurende de periode van twaalf maanden die eindigde op 31 december 2016, heeft Bayerngas Norge een verlies geleden van NOK 3,2 miljard (vóór belastingen).
 • Op 31 december 2016 rapporteerde Bayerngas Norge bruto-activa van NOK 10,8 miljard.
 • Bayerngas HoldCo zal voor tachtig procent eigendom van Stadtwerke München worden en voor twintig procent in handen komen van Bayerngas GmbH. Stadtwerke München is ook eigenaar van 56,3 procent van Bayerngas GmbH.

Onderzoek

Investeerdersrelaties van Centrica:                      +44 (0)1753 494900
Mediarelaties van Centrica:                         +44 (0)1784 843000
Bayerngas Norge: Arne Westeng, CEO:  +47 404 49 102