Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Een vrouw in een winkel die op een roltrap omhoog gaat

Nieuwe energietechnologie – het programma voor de detailhandel en vrijetijdsindustrie

Herken kansen voor efficiency, kostenbeheersing en minder energieverspilling.

Energie is een enorme kostenpost voor veel detailhandelbedrijven en organisaties in de vrijetijdsindustrie. De kostendruk zorgt dat het energiegebruik onder een vergrootglas wordt gelegd, maar in grote bedrijven of bedrijven met wijdverspreide vestigingen is het nog een hele klus om goed zicht te krijgen op de terreinen waar u efficiencywinst kunt behalen.
Wat heeft nieuwe energietechnologie te bieden?
5,5 miljoen
ton uitgestoten CO₂ door de vijftien grootste winkelcentra van het Verenigd Koninkrijk (bron: Business Energy Efficiency)
29 procent
van de operationele kosten die worden besteed aan energiekosten voor een standaardutiliteitsgebouw in het Verenigd Koninkrijk (bron: Business Energy Efficiency)
20 procent
reductie in energiekosten levert feitelijk hetzelfde voordeel op voor de nettoinkomsten als een verkoopstijging van vijf procent (bron: Carbon Trust)