Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Responding to the spread of coronavirus – Message from our Managing Director

Nieuwe energietechnologie – het recept voor de gezondheidszorg

Bouw aan weerbaarheid, vergroot de operationele efficiency, verlaag de energiekosten.

In een sector waar stroomuitval niet alleen de productiviteit beïnvloedt, maar ook levens kan kosten, is een stabiele en duurzame energievoorziening cruciaal. En nu budgetten steeds meer onder een vergrootglas liggen, draagt de toenemende focus op het onder controle houden en verminderen van energiekosten bij aan de druk. Er is een nieuwe energieaanpak nodig – een die helpt de kosten te beheersen, de efficiency te verbeteren en de uitstoot te verlagen.
Wat heeft nieuwe energietechnologie te bieden?
£400 miljoen
jaarlijkse energie-uitgaven van de Britse gezondheidszorg (bron: Carbon Trust)
50 procent
van de totale energiekosten van een ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk aan alleen elektriciteit (bron: Carbon Trust)
£57 miljoen
mogelijke energiebesparing voor de gezondheidszorg door een jaarlijkse energiereductie van tien procent in het Verenigd Koninkrijk (bron: ERIC Returns)