Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
News post

Centrica publiceert ambities voor een verantwoorde bedrijfsvoering

Centrica plc heeft vandaag de ambities voor een verantwoorde bedrijfsvoering gepubliceerd, waarin een reeks langetermijndoelen wordt beschreven die de inspanningen van het bedrijf versnellen om duurzaamheid bij de Centrica Group en de klanten te bevorderen.

Centrica plc heeft vandaag de ambities voor een verantwoorde bedrijfsvoering gepubliceerd, waarin een reeks langetermijndoelen wordt beschreven die de inspanningen van het bedrijf versnellen om duurzaamheid bij de Centrica Group en de klanten te bevorderen.

De ambities sluiten aan op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties en  zijn erop gericht een aantal van de meest uitdagende kwesties met betrekking tot milieu en samenleving aan te pakken. Daarbij ligt de nadruk op vier belangrijke gebieden: klanten, klimaatverandering, collega's, en de gemeenschappen waarbinnen Centrica opereert.

Het bedrijf heeft duidelijke doelen tot 2030 gesteld om klimaatverandering tegen te gaan. Deze doelen zijn afgestemd op de Overeenkomst van Parijs en bestaan onder andere uit het doel om wereldwijd zeven GW aan flexibele, decentrale en CO₂-arme technologieën te leveren. Dit staat gelijk aan meer dan tien procent van de huidige piekvraag in het Verenigd Koninkrijk. 

Centrica's bedrijfsactiviteiten voor decentrale energie en stroom, Centrica Business Solutions, bevindt zich in het hart van de klimaatdoelstellingen. Die worden gerealiseerd door een combinatie van klantoplossingen en eigen projecten, waaronder accuopslag, zonne-energie, warmte-krachtkoppeling, Demand Side Response en piekinstallaties. De energie- en handelsactiviteiten van het bedrijf spelen ook een belangrijke rol in het bieden van toegang tot de markt voor duurzame energie door de energieproductie in evenwicht te brengen en te verhandelen als onderdeel van meerdere overeenkomsten met windmolenparken in Europa.

James Rushen, hoofd milieuzaken bij Centrica: "Als toonaangevende energie- en serviceonderneming willen we een zinvolle rol blijven spelen bij het aanpakken van klimaatverandering en het ondersteunen van nationale en internationale doelstellingen op het gebied van CO₂-reductie. 

"We hebben al een lange weg achter de rug en produceren nu meer dan tachtig procent minder CO₂ dan tien jaar geleden, doordat we onze identiteit hebben aangepast: van een traditioneel energiebedrijf dat gecentraliseerde productie- en productiemiddelen exploiteert richting een klantgericht energie- en servicebedrijf. We streven ernaar om de interne uitstoot van Centrica tot 2025 met nog eens 35 procent te verlagen en in 2030 te laten zien dat we op koers blijven met Parijs. Daarnaast stellen we een routekaart op om in 2050 CO₂-neutraal te worden.

"We beginnen nu een nieuwe fase waarin we moeten innoveren om het vermogen van onze klanten om te veranderen te faciliteren en te benutten. Zodat er manieren worden gevonden om onze klanten te helpen met een duurzamer gebruik van energie, het energiesysteem CO₂-vrij te maken en onze eigen uitstoot te verminderen."

Naast het doel van zeven GW committeert het bedrijf zich om klanten te helpen hun uitstoot met 25 procent te verlagen, waarvan drie procent direct door de geleverde producten en diensten wordt gerealiseerd. Dit staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van 2,5 miljoen Britse woningen. Centrica zal de uitstoot van klanten indirect verder verlagen door in het bredere energiesysteem de CO₂-uitstoot te verminderen en door de eigen expertise te gebruiken om het beleid te aan te passen en de voorwaarden voor decarbonisatie vast te stellen.

Opmerkingen voor redacteuren:

De verantwoorde bedrijfsvoering van Centrica voor 2030 bestaat ook uit:  

  • 35 procent verlaging van de interne uitstoot door Centrica tot 2025 en de ontwikkeling van een routekaart naar CO₂-neutraliteit in 2050;
  • een verdubbeling van het aantal vrouwelijke medewerkers in wetenschappelijke, technologische, technische en wiskundige rollen (STEM-rollen), tot veertig procent;
  • ondersteuning van 2.500 werkloze jongeren door middel van kansen om vaardigheden te ontwikkelen;
  • meer dan 100.000 dagen die beschikbaar worden gesteld voor werknemers om hun vaardigheden te delen door middel van vrijwilligerswerk;
  • het opbouwen van een meer inclusief personeelsbestand door 1 miljoen mantelzorgers te helpen met het behouden of terugkrijgen van hun baan door middel van actieve stimulering van beleid dat gunstig is voor mantelzorgers;
  • het toepassen van nieuwe energietechnologieën om positieve veranderingen te stimuleren door een waarde van vijf miljard Britse pond te leveren aan gemeenschappen, waaronder een energiebesparing van driehonderd miljoen Britse pond voor openbare en essentiële diensten.

Over Centrica plc:

Centrica plc is een internationaal energie- en servicebedrijf. Alles wat we doen, is erop gericht te voldoen aan de veranderende behoeften van onze klanten. Wij streven ernaar om waarde voor onze aandeelhouders te leveren door middel van rendement en groei, een betrouwbare maatschappelijk verantwoorde onderneming en een gewilde werkgever te zijn en bekend te staan als een vooruitstrevend energie- en servicebedrijf.

Wij leveren energie en diensten aan meer dan 25 miljoen klantenaccounts in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Noord Amerika met merken als British Gas, Direct Energy, Bord Gáis Energy en Hive, die allemaal worden ondersteund door ongeveer 15.000 ingenieurs en technici.   

We hebben drie wereldwijde divisies: Centrica Consumer, Centrica Business, en Exploration & Production. Elk van deze divisies wordt ondersteund met investeringen in technologie.

Tagged with: