Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Vestolit: Netstabiliteit met chloorelektrolyse

VESTOLIT loopt voorop in de Duitse chemie met de Demand Side Response oplossing van Centrica Business Solutions voor netstabiliteit met aangepast verbruiksgedrag.

6
Maanden voor de technische omschakeling
0
Procent productieverlies sinds de Demand Side Response oplossing gebruikt wordt
40
Procent meer opbrengst ten opzichte van standaard Demand Side Response systemen

Energie flexibel aanbieden

Het chemiebedrijf VESTOLIT exploiteert de grootste volledig geïntegreerde pvc-productievestiging in Europa. De installaties voor chlooralkali-elektrolyse kunnen tot op een zeker niveau flexibel worden gebruikt. Om deze flexibele energiebron op de markt te kunnen aanbieden voor extra inkomsten, zocht VESTOLIT naar een passend systeem. Centrica Business Solutions benaderde het bedrijf en stelde een bedrijfsspecifieke Demand Side Response oplossing voor.

Ruime ervaring

Eerst was de productieafdeling van VESTOLIT sceptisch over een externe interventie in de eigen installaties. Maar een vergelijkbaar Centrica-systeem in België overtuigde hen. Hier konden ze zien dat onze aanpak geen negatieve invloed heeft op de productie. Het gaf ook een goed voorbeeld van onze ruime ervaring. Doorslaggevend was bovendien dat wij, als enige aggregator, het primair regelvermogen commercialiseren in een pool met verschillende industriële klanten, en zo dus kunnen inspelen op de individuele vermogenscapaciteit van elke installatie.

Vermogen probleemloos aangetoond

Als eerste chemiebedrijf in Duitsland koos VESTOLIT eind 2016 voor onze Demand Side Response oplossing binnen een bedrijvenpool. Ondanks enige complexiteit verstreken slechts zes maanden tussen het eerste contact en de volledige technische realisatie. Iets omslachtiger was de prekwalificatie, met elementen die nieuw waren voor de Duitse markt. VESTOLIT kon de transmissiesysteembeheerders echter probleemloos bewijzen dat de installatie het vermogen van -3 tot 3 MW kan laten stijgen, aanhouden en ook binnen 30 seconden terug kan regelen. Dit vermogen moest later consistent geleverd kunnen worden.

Installatie schakelkast

We moesten het aan VESTOLIT duidelijk maken hoe we de regeling voor de commercialisering van de flexibele energie in de installatie zouden integreren. Daarom onderzochten we in welke situaties de geautomatiseerde regeling slechts beperkt of helemaal niet in werking mocht komen. Dit legden we vast aan de hand van overeenkomstige regels in de automatisering. Tenslotte installeerden we een kleine lokale schakelkast en verbonden we de intelligente besturing met de besturing van de installatie. In kleine stappen wordt de referentiewaarde voor de elektrolyse telkens gewijzigd wanneer de netfrequentie afwijkt van 50 hertz.

Geen meetbare extra slijtage

Een ander vraagteken voor VESTOLIT was de slijtage van hun installatie. Normaal gesproken draait hun fabriek volgens een constante belasting, om de slijtage minimaal te houden. Vestolit vreesde dat de levensduur van de verschillende componenten verkort zou worden door de steeds wisselende belasting. Ondanks de flexibele inzet werd echter geen enkele vorm van extra slijtage aan de installatie vastgesteld.

Extra inkomsten

Met de commercialisatie van het primair regelvermogen boekt VESTOLIT extra 6-cijferige euro-inkomsten. Bijkomende VESTOLIT Demand Responseoplossing in de chemie investeringen waren niet noodzakelijk. Centrica Business Solutions heeft immers alleen de installatie zelf en het VESTOLIT personeel nodig voor een succesvol project. VESTOLIT draagt als grootverbruiker nu bij aan een veilige, stabiele en duurzame exploitatie van het elektriciteitsnet. Door de deze systeemdienstverlening worden minder – vaak fossiele – energiecentrales ingezet, waardoor de CO2-uitstoot reduceert. Zodoende heeft het Demand Side Responsesysteem ook een positief effect op het imago van energie-intensieve industriële bedrijven.

Voor ons waren er veel voor- en weinig nadelen aan de Demand Side Response-oplossing van Centrica.”
Sebastian Vomberg Hoofd Energiemanagement & Strategische Aankopen, VESTOLIT