Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Close-up van groene flessen.

Tien tips voor het verminderen van energieverspilling in uw productielijn

Facilitair managers hebben te maken met een toenemende druk om hun energie-efficiency nog verder te verbeteren. We laten u zien hoe u nog efficiënter met energie kunt omgaan.

Het is niet gemakkelijk om een facilitair manager te zijn in de voedsel- en drankenindustrie. Deze moet de bedrijfsactiviteiten soepel laten verlopen, maar zich daarnaast ook bezighouden met regels voor de verplichte beperking van de uitstoot van broeikasgassen, EU-richtlijnen waaraan moet worden voldaan en sectorgebonden duurzaamheidsdoelstellingen die moeten worden behaald. Daarom is het van essentieel belang dat onnodig energieverbruik (verspilling) dat kan worden gestopt, ook daadwerkelijk wordt gestopt.

Hier zijn onze tien tips voor het verbeteren van de efficiency van uw productielijn:

Tip 1: Optimaliseer het gebruik van uw koelapparatuur en koelingsunits

 • Met de gedetailleerde energie-informatie van uw energiebeheersysteem kunt u uw units monitoren om overmatige koeling te voorkomen - waardoor u de energiekosten minimaliseert en de efficiency verbetert
 • Zorg ook dat u de eenvoudige zaken op orde houdt, zoals het onderhoud van het leidingsysteem en het zoveel mogelijk sluiten van deuren om uw energiekosten met maar liefst vijftig procent te verlagen

Tip 2: Pleeg regelmatig onderhoud aan verwarmingsketels en warmtedistributiesystemen

 • Slecht werkende verwarmingsketels kunnen de verwarmingskosten met wel dertig procent verhogen
 • Controleer of de branders efficiënt werken en vervang ze als dit niet het geval is
 • Zet branders uit wanneer ze niet worden gebruikt of installeer automatische bediening
 • Installeer warmteterugwinningssystemen voor ketels (vooral die op aardgas) en win warmte-energie terug voor gebruik voor voorverwarming
 • Stop met het gebruik van stoom in niet-kritieke systemen en vervang deze door minder dure warmwatersystemen
 • Is een verwarmingsketel niet efficiënt, blijf deze dan niet gebruiken, maar breng verbeteringen aan of vervang de ketel

Tip 3: Zorg ervoor dat alle leidingen goed zijn geïsoleerd (koelings-, verwarmings- en stoomsystemen)

 • Bij het aanleggen van het leidingsysteem moet altijd de kortste route worden genomen om eventuele energieverliezen tot een minimum te beperken
 • De isolatie moet zich in goede staat bevinden

Tip 4: Gebruik dure persluchtsystemen efficiënt

 • Stationair draaiende compressors verbruiken nog steeds veertig procent van hun volledige belasting - dus zet ze uit
 • Verminder de systeemdruk waar mogelijk
 • Voer regelmatig onderhoudscontroles uit

Tip 5: Verbeter uw verlichtingssystemen

 • Installeer hoogefficiënte verlichting en bijbehorende bedieningspanelen - hiermee vermindert u uw energiekosten met dertig procent
 • Installeer bewegingssensoren die ervoor zorgen dat op plekken waar geen mensen zijn, de verlichting automatisch wordt uitgeschakeld

Tip 6: Gebruik de juiste motor en aandrijving voor de taak

 • Als u het juiste formaat motoren en aandrijvingen kiest voor hun toepassing, kunt u daarmee de bedrijfskosten verminderen met drie tot vijf procent
 • Schakel motoren uit wanneer ze niet in gebruik zijn of plaats automatische sensoren die zorgen voor de besturing
 • Installeer motoren met een hoger rendement
 • Installeer aandrijvingen met variabele snelheid in pompen en ventilatoren

Tip 7: Neem maatregelen om water te sparen

 • Zorg ervoor uw watersystemen goed worden onderhouden
 • Recycle zoveel mogelijk proceswater
 • Installeer zelfsluitende kranen

Tip 8: Gebruik procesmetingen en procesbewaking

 • Zorg ervoor dat procesapparatuur efficiënt wordt gebruikt en wordt bewaakt
 • Apparatuur moet regelmatig worden geijkt
 • Als u dit allemaal doet, kunt u de energiekosten verminderen met maar liefst tien procent

Tip 9: Integreer energiebeheersystemen

 • Als u wilt nagaan waar u nog verder op kunt besparen, meet u het energieverbruik en bepaalt u het precieze verbruik van elk onderdeel van de apparatuur op basis van de energie-informatie van het energiebeheersysteem
 • Als u 's nachts of in het weekend geen gebruikmaakt van bepaalde apparatuur, kunt u die beter uitschakelen

Tip 10: Overweeg warmte-krachtkoppeling (wkk)

 • Een wkk-systeem vangt de warmte op die wordt gecreëerd tijdens het energieopwekkingsproces en kan met die warmte gebouwen voorzien van voordelige verwarming, koeling en elektriciteit
 • Een dergelijk systeem helpt u om energiekostenbesparingen tot veertig procent te behalen
 • Wkk kan de CO2-uitstoot verminderen met maximaal dertig procent
 • U kunt een wkk-systeem installeren als vervanging voor inefficiënte verwarmingsketels of in combinatie met bestaande ketels

Lees meer over wkk en wat dit kan betekenen voor uw bedrijf.