GettyImages-829105476
  1. Home
  2. > Kenniscentrum
  3. > Kenniscentrum
Blogs

6 voorspellingen over duurzame energie voor bedrijven in 2022

Hoe gaan organisaties het komende jaar de juiste balans vinden tussen economische groei en milieudruk - om het voortouw te nemen bij klimaatactie? Organisaties moeten in 2022 sneller gaan decarboniseren - niet alleen om de klimaatverandering aan te pakken, maar ook om stijgende energiekosten te voorkomen en hun bedrijfscontinuïteit te waarborgen. In deze blog bespreken we zes trends en technologieën die de duurzame energieagenda van bedrijven in 2022 en daarna vorm zullen geven.

1. Wachten om naar CO2-neutraliteit te streven heeft financiële consequenties

Uit ons recente net zero-onderzoeksrapport blijkt dat een duurzame energiestrategie de balans van organisaties kan versterken en herstel van de gevolgen van de coronacrisis kan ondersteunen. Wachten met het ondernemen van actie op het gebied van CO2-neutraliteit vergroot niet alleen de schade aan de planeet, maar gaat ook ten koste van de winst.

In 2022 wordt het steeds belangrijker om strengere regelgeving, hogere energiekosten en stijgende koolstofheffingen voor te zijn. Zo kunnen organisaties zich wapenen tegen risico's, hun commerciële levensvatbaarheid op lange termijn beschermen en van geavanceerde energiemogelijkheden en stimuleringsregelingen profiteren. 

De Europese regeling van handel in emissierechten heeft eind 2021 een recordhoogte bereikt. Er zijn duidelijke signalen dat bedrijven en overheidsinstanties versnelde actie moeten ondernemen om de klimaatcrisis aan te pakken. Na COP26 hebben bijna 200 landen ingestemd met een nieuw Klimaatpact van Glasgow. Voor zo'n 90 procent van de wereld gelden nu net zero-doelstellingen, vergeleken met slechts 30 procent twee jaar geleden.

Wij hebben onze eigen net zero-doelstelling vervroegd naar 2045 en helpen onze klanten om in 2050 CO2-neutraal te zijn.

2. Het is tijd om dag te zeggen tegen greenwashing

Een wetenschappelijk verantwoorde aanpak van CO2-neutraliteit zal tot een integere aanpak van CO2-reductie leiden en het bedrijven moeilijker maken om aan greenwashing te doen.  

Initiatieven zoals de nieuwe net zero-doelstellingen zullen investeerders, klanten en andere belanghebbenden een duidelijk kader bieden om bedrijven ter verantwoording te roepen over de doeltreffendheid van hun decarboniserings- en rapportagestrategieën.

Inkoop van groene energie zal in 2022 steeds kritischer in het oog worden gehouden. Organisaties zullen steeds meer het belang gaan inzien van Garanties van Oorsprong (GvO's) en vergelijkbaar bewijs dat de energie van een bekende hernieuwbare bron afkomstig is.

Daarnaast zullen klanten meer gebruik gaan maken van stroomafnameovereenkomsten, Power Purchase Agreements (PPA's), en eerder kiezen voor producten die de financiering van bijkomende nieuwe hernieuwbare generatoren ondersteunen, wat in 'additionaliteit' resulteert.

Wij leveren momenteel standaard CO2-vrije elektriciteit aan al onze zakelijke klanten in het Verenigd Koninkrijk. Hierdoor hebben organisaties vorig jaar 1,4 megaton minder CO2 uitgestoten. We verwachten dat in 2022 meer organisaties om groene stroomtarieven zullen vragen, inclusief groen gas voor warmte-krachtkoppeling (wkk) en andere warmtesystemen.

3. Bereid u voor op een grote uitbreiding van de duurzame energiecapaciteit

Hernieuwbare energie was een belangrijk thema op COP26. Er is een 'doorbraakagenda' opgesteld om ervoor te zorgen dat schone energie voor alle landen 'de meest betaalbare en betrouwbare optie' wordt en steenkool geleidelijk uit te bannen.

Het IEA voorspelt dat de wereldwijde opwekkingscapaciteit van hernieuwbare energie de komende vijf jaar met 60 procent zal stijgen.

In het kader van ons Centrica Energy Assets-project willen we de komende vijf jaar nog eens 650 MW aan zonne-energiecapaciteit en energieopslagsystemen met batterijen ontwikkelen, bouwen, beheren en optimaliseren om onze klanten van schone energie te voorzien en onze koolstofarme assets met zo'n 900 MW te laten toenemen.  

We hebben 85 MW aan projecten met zonnepanelen (PV) voltooid, waaronder de recente installatie van 4.000 zonnepanelen voor het Britse leger. Daarnaast installeren we bijna 2.000 zonnepanelen voor waterleidingbedrijf Affinity Water, als onderdeel van een groter energieproject.

De explosieve groei van hernieuwbare energie zal de elektrificering van warmte en vervoer stimuleren - waardoor de overstap naar warmtepompen en het toenemend gebruik van elektrische voertuigen mogelijk wordt. 

4. Er komen meer energieoptimalisatieoplossingen om energiekosten te verlagen en inkomsten te genereren

In 2022 zullen veel meer organisaties gebruik gaan maken van geavanceerde energieoptimalisatieoplossingen om de hogere energiekosten te beheersen. Daarmee helpen ze ook het elektriciteitsnet te stabiliseren, vraag en aanbod in evenwicht te brengen en zonne- en windenergie intensiever te benutten.   

Nu de kosten van batterijen dalen, is dit het ideale moment om inkomsten uit flexibiliteitsoplossingen te maximaliseren en risico's van investeringen in hernieuwbare energieopwekking en energieopslagsystemen met batterijen (BESS) te minimaliseren. 

De aanhoudende volatiliteit van de markt en de hoge energieprijzen bieden kansen om batterijopslag te gebruiken om pieken te vermijden en van flexibiliteitsinkomsten uit hogere balanceringsprijzen te profiteren.

Bloomberg New Energy Finance voorspelt voor de komende paar jaar een wereldwijde vertwintigvoudiging van de non-EV accucapaciteit.

Naar verwachting zullen meer organisaties gebruik gaan maken van IoT-technologie om inzicht in hun energieverbruik te krijgen om zo hun energie-efficiëntie en operationeel rendement te verbeteren en een beeld van hun optimalisatiemogelijkheden te krijgen. Dit is essentieel voor de inzet van combineerbare flexibele energiesystemen om het financiële rendement te maximaliseren en het risico van Virtual Power Plants, virtuele energiecentrales, te minimaliseren.

Daarnaast zal slimme EV-oplaadsoftware een steeds grotere rol gaan spelen bij het optimaliseren van de net- en opslagbelasting om aan de behoeften van het elektriciteitsnet en de locatie te kunnen voldoen.

5. Bereid u voor op de waterstofrevolutie met baanbrekende kickstartprojecten

Eén van de vijf doelstellingen van de 'doorbraakagenda' van COP26 is dat landen samenwerken om 'betaalbare, hernieuwbare en koolstofarme waterstof in 2030 wereldwijd beschikbaar te maken'.

In 2022 zullen we grote vooruitgang zien bij de eerste projecten die de haalbaarheid van waterstofgebruik zullen aantonen in relatie tot de steeds grotere decarboniseringsuitdagingen van elektriciteit en warmte, en energieopslag voor langere termijn.

Waterstof als alternatief voor aardgas in verwarmingssystemen, zoals een wkk, biedt enorme mogelijkheden om op een eenvoudige manier de uitstoot op lange termijn terug te dringen, vooral voor industriële processen die een hoge temperatuurintensiteit vereisen.

6. De transitie naar elektrische voertuigen komt in een stroomversnelling

We verwachten in 2022 een versnelde groei in de EV-markt te zien – door bedrijven en overheidsinstanties die op emissievrije wagenparken en openbaarvervoersystemen overstappen.

We boeken grote vooruitgang met het halen van onze eigen doelstelling om voor 2025 ons wagenpark van 12.000 voertuigen te elektrificeren en stellen klanten als ABB UK , StagecoachFordOpelVolkswagen en Lotus in staat om EV uit te rollen.  

Elektrische voertuigen hebben veel stroom nodig en kunnen het elektriciteitsnet zwaar belasten.  We verwachten dat er vorderingen worden gemaakt op het gebied van slimme oplaad- en V2G-technologie (Vehicle-to-Grid), die voor een betere capaciteit zorgen en de economische haalbaarheid van lokale installaties voor duurzame energieproductie en -opslag voor het opladen van voertuigen vergroten. 

Realiseer uw net zero-ambities in 2022

Wij leveren geïntegreerde energieoplossingen waarmee u de CO2-neutrale ambitiesvan uw organisatie in acties kunt omzetten.

Door onze expertise, commerciële strategie en hernieuwbare technologieën ondersteunen we bedrijven bij het aanpakken van duurzaamheid en decarbonisatie om hun toekomstige groei te verzekeren en tegelijkertijd de behoeften van profijt en de planeet in evenwicht te brengen. In dit boekje delen we casestudy’s met enkele manieren waarop we onze klanten bijstaan in hun streven naar CO2-neutraliteit.

Waarom wachten om naar CO2-neutraliteit te streven? Stel nu een duurzaam bedrijfsmodel op. Lees hoe de leiders in duurzaamheid hun afweging maken tussen milieu (planet) en winst (profit) en de stappen die u kunt nemen om uw bedrijf koolstofvrij te maken.